Thứ hai, 23/07/2018 01:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục tước quyền sử dụng đối với hành vi vi phạm hành chính về đê điều

03/10/2012, 09:58 (GMT+7)

Thủ tục tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm hành chính về đê điều được quy định như thế nào?

* Thủ tục tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm hành chính về đê điều được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 129/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều, thủ tục tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép như sau:

1. Khi tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền xử phạt thu giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề được ghi trong quyết định xử phạt và thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó biết.

2. Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giao lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức đã bị tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó.

3. Khi phát hiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành thu hồi ngay, đồng thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận