| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 25/01/2021 - 20:32

Chính trị

Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam

Thứ Bảy 13/07/2019 - 09:52

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo đúng quy định. Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án thực hiện theo quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thu-tuong-lap-hoi-dong-tham-dinh-nha-nuoc-du-an-duong-sat-cao-toc-bac-nam-d246789.html