Thứ tư, 15/08/2018 08:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các Tập đoàn, TCT phải tăng trưởng 15%/năm

16/02/2011, 13:15 (GMT+7)

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, TCT Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu khối kinh tế này phải đạt mục tiêu tăng trưởng 15%/năm.

Hôm qua (15/2), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, TCT Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu khối kinh tế này phải đạt mục tiêu tăng trưởng 15%/năm.

Hiện tại, cả nước có 21 tập đoàn, TCT 91 với tổng vốn chủ sở 540.701 tỷ đồng. 20/21 tập đoàn, TCT làm ăn có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 70.778 tỷ đồng năm 2010, nộp ngân sách ước đạt 173.549 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2009. Tổng doanh thu toàn khối năm 2010 ước đạt 1.173.489 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch năm và tăng 36% so với năm 2009.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức quản lý các tập đoàn, TCT được triển khai mạnh mẽ. Đến thời điểm tháng 7/2010, trừ TCT Thép đang thực hiện CPH, tất cả các công ty mẹ của các tập đoàn, TCT đã được Thủ tướng quyết định chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Vinashin cần tiếp tục nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm về những yếu kém trong quản lý vốn chủ sở hữu, đầu tư. Vinashin cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, nỗ lực hơn trong đàm phán, cơ cấu lại các khoản nợ, thu xếp nguồn vốn để thực hiện các dự án đóng tàu, công nghiệp phụ trợ hiệu quả, tìm kiếm để ký kết được các hợp đồng đóng mới tàu, kiện toàn quản lý, ổn định sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiến tới kinh doanh có lãi.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của khối các tập đoàn, TCT trong năm 2010. Thủ tướng khẳng định, những chỉ số cơ bản về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ trong giới hạn cho phép,… cho thấy các DN nhà nước đầu tàu (đóng góp xấp xỉ 40% GDP cả nước) đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đất nước sớm vượt qua tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, nằm trong nhóm 10 nước có mức tăng trưởng cao trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn, TCT chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai một cách sát sao, đồng thời quyết liệt, nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trước mắt, cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công, thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công, hoàn thành các dự án trọng điểm. Hơn nữa, khối kinh tế này cần chú trọng sắp xếp, đổi mới theo hướng CPH, giảm số lượng DNNN có cổ phần chi phối, coi đây là nhiệm vụ đóng góp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Ngoài ra, các Tập đoàn, TCT 91 cần thực hiện có hiệu quả lộ trình điều chỉnh giá, kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ.

T.VĂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận