Thứ tư, 21/11/2018 06:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tướng quyết định về 3 Tổng cục mới của Bộ NN-PTNT

29/01/2010, 10:26 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 3, 4, 5/2010/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 3 Tổng cục mới trực thuộc Bộ NN-PTNT gồm: Thủy lợi, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Theo đó, 3 Tổng cục trên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quản lý và thực thi quản lý nhà nước về thuỷ lợi, lâm nghiệp và thuỷ sản. Đồng thời chỉ đạo các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của từng Tổng cục. Cụ thể:

 - Tổng cục Thuỷ lợi có 21 nhiệm vụ, quyền hạn như: Phê duyệt các dự án điều tra cơ bản, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi các vùng; khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thuỷ lợi, cấp thoát nước; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai do nước... Tổng cục Thuỷ lợi có 8 tổ chức giúp việc và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Tổng cục Lâm nghiệp được giao 22 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó quan trọng nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và phát triển rừng; xây dựng và kiểm tra các đề án, dự án, chính sách phát triển rừng...Tổng cục Lâm nghiệp có 9 tổ chức giúp việc và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Tổng cục Thuỷ sản có 21 nhiệm vụ, quyền hạn. Tiêu biểu là trách nhiệm bảo vệ, khai thác, tổ chức nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, nhất là các giống thuỷ sản quý hiếm; quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thuỷ sản; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các hoạt động bảo đảm an toàn cho ngư dân; thực hiện cứu hộ, cứu nạn tàu cá trên biển; xử lý tàu nước ngoài hoạt động nghề cá trái phép tại vùng biển của Việt Nam. Tổng cục Thuỷ sản có 6 đơn vị giúp việc và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cả 3 Tổng cục nói trên đều có Tổng cục trưởng do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm nhiệm và có không quá 3 Phó Tổng cục  trưởng.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận