Thứ năm, 25/04/2019 01:10 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thủ tướng yêu cầu tổng kết 6 năm thi hành Luật Đất đai 2003

27/07/2010, 10:37 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu từ nay đến trước 31/12 tới, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai về Bộ TN- MT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Luật Đất đai được Quốc hội khóa XI thông qua từ ngày 26/11/2003, hiệu lực thi hành từ 1/7/2004.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn triển khai thi hành Luật Đất đai trong thời gian qua đã phát sinh một số nội dung cần phải điều chỉnh như: chính sách giao đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, chính sách điều tiết lợi ích từ đất đai giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; cơ chế chính sách tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ, tái định cư; việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước, của các DN thuộc các thành phần kinh tế,...

Bởi vậy, theo Chỉ thị của Thủ tướng, việc đề xuất những nội dung cần sửa đổi trong Luật Đất đai là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của nước ta đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thành lập BCĐ Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai

Đây là Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Trưởng Ban do một Phó Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ TN- MT làm Phó Trưởng ban Thường trực.

PV-ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận