| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 28/01/2021 - 21:27

Thời sự Nông nghiệp

Thừa Thiên - Huế có tân Phó Giám đốc Sở NN-PTNT

Thứ Sáu 27/09/2019 - 17:55

Ngày 27/9, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa kí quyết định bổ nhiệm nhân sự đối với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN-PTNT).

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn (đứng giữa) được cử làm Phó Giám đốc Sở NN-PTNT.

Theo đó, Quyết định số 2320/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ ký ngày 23/9, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở NN-PTNT. Thời gian đảm nhiệm 5 năm, từ ngày 1/10/2019 đến 30/9/2024.

Cũng trong ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã kí tiếp quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc cử người kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này.

Theo đó, ông Tuấn được cử kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm với thời hạn giữ chức vụ kiêm nhiệm kể từ ngày 1/10/2019 cho đến khi UBND tỉnh bổ  nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, đồng thời vẫn kiêm nhiệm luôn chức vụ hiện hành.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thua-thien--hue-co-tan-pho-giam-doc-so-nn-ptnt-d245310.html