Thứ ba, 18/06/2019 09:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thuận Thành tạo đột phá

24/09/2018, 14:30 (GMT+7)

Từ đầu năm 2016, huyện đã chỉ đạo 17/17 xã quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 2016 - 2018 là trên 410,6 tỷ đồng, gồm 39 hạng mục công trình.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để tạo sức đột phá mới.

08-34-52_thon_di_mo_x_hoi_thuong

Theo đó, từ đầu năm 2016, huyện đã chỉ đạo 17/17 xã quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 2016 - 2018 là trên 410,6 tỷ đồng, gồm 39 hạng mục công trình.

Trong SX nông nghiệp, đến nay tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 95%; 17/17 xã trên địa bàn đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi.

Bên cạnh đó, hệ thống lưới điện nông thôn thường xuyên được cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Tất cả các xã đã phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn đạt 100%; hoàn thành tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn với hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đảm bảo đáp.

Đặc biệt, chú trong hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa - thể thao, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn với mục tiêu đến năm 2019, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, 90% số xã có Trung tâm văn hóa - thể thao xã, 95% số thôn có Nhà văn hóa - Khu thể thao với tổng kinh phí đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2018 là hơn 47,2 tỷ đồng, gồm 14 hạng mục công trình.

Về đảm bảo cơ sở vật chất y tế cơ sở, đến nay các xã đều có trạm y tế, có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã với tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình y tế trong giai đoạn 2016 - 2018 là hơn 20,7 tỷ đồng.

Các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân đang được xây dựng, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2019, có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 80% dân số sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; 100% Trường học, trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Phấn đấu đến cuối năm 2018 huyện Thuận Thành có thêm 3 xã là Ninh Xá, Nguyệt Đức, Ngũ Thái cán đích NTM; bình quân số tiêu chí đạt/xã là 18,7 tiêu chí và đến năm 2019 phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM.

HUY SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận