Chủ nhật, 23/09/2018 02:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thúc đẩy vải thiều phân hóa mầm hoa

02/11/2011, 10:09 (GMT+7)

Vải thiều chính vụ phân hóa mầm hoa từ tháng 11 đến tháng 12 hằng năm. Điều kiện thuận lợi cho vải thiều phân hóa mầm hoa là phải có mùa đông lạnh và khô hạn.

Vải thiều chính vụ phân hóa mầm hoa từ tháng 11 đến tháng 12 hằng năm. Điều kiện thuận lợi cho vải thiều phân hóa mầm hoa là phải có mùa đông lạnh và khô hạn.

Thực tế hằng năm cho thấy, năm nào có mùa đông càng lạnh thì vải thiều ra hoa càng nhiều, năm nào có mùa đông ấm, nhiệt độ cao và ẩm độ cao thì vải thiều ra lộc đông nhiều, tỷ lệ ra hoa thấp.

Để hạn chế cây vải thiều ra lộc đông và tăng cường quá trình phân hóa mầm hoa, thời gian tới cần áp dụng các biện pháp sau:

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 218 ra ngày 2/11/2011)

THS. LÂM NGUYÊN NĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận