Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Chủ Nhật 18/11/2018 , 09:01 (GMT+7)

“Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA) là hợp phần 3 trong 4 hợp phần của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện tại Quảng Trị. 

Mục tiêu của CSA là cải thiện SXNN có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi…
 

15 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng thực hành

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Phương, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trot - BTTV Quảng Trị sau hai năm miệt mài triển khai thực hiện mô hình CSA cho biết dự án đã hỗ trợ xây dựng được 15 mô hình SXNN ứng dụng thực hành, trong đó 6 mô hình “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” với diện tích 438 ha cho 456 hộ nông dân trên đất 2 vụ lúa. Ngoài ra còn 6 mô hình sản xuất cây trồng cạn gồm lạc, ngô, đậu xanh… áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa với quy mô 54 ha…

21-10-30_thong_minh_1
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Phương bên ruộng lúa thực hành nông nghiệp thông minh

Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ xây dựng các mô hình nhân rộng CSA trên cây lúa, cây màu, cây rau. Trên cây lúa đã thực hiện được hai vụ (ĐX 2017-2018 và HT 2018) có quy mô 647 ha tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ. Trên cây màu thực hiện trong vụ HT 2018 quy mô 45ha tại các huyện Vĩnh Linh và Cam Lộ. Với cây rau thực hiện trong vụ HT 2018 được 3ha tại huyện Vĩnh Linh. Dự án hỗ trợ kỹ thuật, 100% giống và chế phẩm vi sinh, 30% vật tư được triển khai theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người nông dân, trong đó nông hộ tham gia về công lao động trực tiếp, toàn bộ sản phẩm thu được nông hộ được hưởng.

Theo thạc sĩ Nguyễn Hồng Phương việc sử dụng giống lúa mới có phẩm cấp và chất lượng gạo ngon như Bắc thơm số 7, LDA1, Thiên ưu 8, HN6... cho mô hình CSA đã mang lại năng suất và hiệu quả cao hơn so với các giống lúa cũ như HC95, PC6, P6... đặc biệt là hạn chế được sâu, bệnh hại, từ đó giảm số lần phun thuốc BVTV 2-3 lần, đã tác động tích cực đến hệ sinh thái đồng ruộng.

Qua thực tiễn SX cho thấy năng suất lúa trung bình của các mô hình CSA vụ ĐX cao hơn ruộng đại trà 9,44 tạ/ha; vụ HT cao hơn 7,58 tạ/ha. Năng suất lúa trung bình ở các mô hình lúa CSA nhân rộng vụ ĐX 2017-2018 cao hơn ruộng đại trà 5,94tạ/ha; vụ HT cao hơn 5,7tạ/ha. Năng suất trung bình ở các mô hình CSA trên cây lạc vụ ĐX 2017-2018 cao hơn đại trà 3,1tạ/ha, trên cây màu (đậu xanh) vụ HT 2018 cao hơn đại trà 3,4 tạ/ha.

21-10-30_thong_minh_2
Mô hình CSA tại huyện Gio Linh

Vì vậy, lợi nhuận trên ruộng mô hình CSA lúa vụ ĐX cao hơn ruộng đại trà từ 2,3 đến 7,26 triệu đồng/ha (trung bình đạt 4,97 triệu đồng/ha), vụ HT từ 1,9 đến 14,9 triệu đồng/ha. Trên ruộng mô hình nhân rộng CSA lúa vụ ĐX cao hơn ruộng đại trà từ 2,2 đến 7,9 triệu đồng/ha, vụ HT cao hơn từ 3,08 đến 7,2 triệu đồng/ha. Trên ruộng mô hình CSA lạc vụ ĐX 2017 - 2018 cao hơn đại trà từ 2,91 đến11,35 triệu đồng/ha nên nông dân rất thích SX mô hình CSA.
 

Phát triển gần 5.400 ha

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Phương cho biết giai đoạn 2019-2020 cần đẩy mạnh nhân rộng các mô hình thực hành CSA có hiệu quả trên cây lúa, rau, màu, hồ tiêu, nhất là biện pháp ICM cho các địa phương trong vùng dự án tỉnh Quảng Trị với diện tích gần 5.400 ha.

Tiêu chí lựa chọn và đánh giá các điểm triển khai nhân rộng đại trà là địa phương phải có đối tượng cây trồng phù hợp với dự án như cây lúa, lạc, đậu xanh, ngô, rau và tiêu. Đối với lúa mỗi xã hoặc HTX cần có diện tích tối thiểu 50ha; quy mô điểm nhân rộng tối thiểu đạt 20ha, liền vùng, liền thửa; tỉ lệ áp dụng sạ hàng tối thiểu đạt 50%; giống mới, ngắn ngày, áp dụng chế phẩm xử lý rơm rạ đạt hơn 70%; áp dụng bón phân cân đối đạt hơn 90%. Đối với cây màu mỗi xã hoặc HTX cần có diện tích tối thiểu 20 ha; quy mô điểm nhân rộng tối thiểu đạt 10 ha, liền vùng, liền thửa. Đối với cây rau mỗi xã hoặc HTX cần có diện tích tối thiểu 5,0 ha; quy mô điểm nhân rộng tối thiểu đạt 3,0 ha, liền vùng, liền thửa. Đối với cây tiêu mỗi xã hoặc HTX cần có diện tích tối thiểu 50 ha, quy mô điểm nhân rộng tối thiểu đạt 10 ha; có 100% số hộ tham gia thiết kế vườn hồ tiêu có đào rãnh thoát nước trong mùa mưa, che tủ trong mùa khô...

21-10-30_thong_minh_3
Nông dân Quảng Trị tham gia mô hình CSA

Việc tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình bà con nông dân được hỗ trợ các nội dung như giống, các loại vật tư mới như đạm nhả chậm, chế phẩm vi sinh, thiết bị sạ hàng, lên luống, gieo hạt, thiết bị tưới… cơ chế hỗ trợ một vụ trên một diện tích SX. Đối với cây lúa hỗ trợ 50% công cụ sạ hàng (định mức 01 cái/02 ha); 50% giống, 30% vật tư phân bón nhả chậm, 50% chế phẩm xử lý rơm rạ. Với cây màu hỗ trợ 50% công cụ gieo hạt lạc, đậu xanh và ngô (định mức 01 cái/01 ha), 70% giống lạc, đậu xanh và ngô đảm bảo phẩm cấp, 30% phân bón nhả chậm, 100% chế phẩm vi sinh và 100% bạt phủ nilon. Với cây rau hỗ trợ 50% hệ thống tưới tiết kiệm, 50% thiết bị như khay gieo hạt, khay đựng sản phẩm, lưới đen, 50% giống rau mới đảm bảo phẩm cấp, 100% chế phẩm vi sinh. Đối với cây hồ tiêu hỗ trợ 50% hệ thống tưới tiết kiệm, 100% chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh chết nhanh, chết.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định qua 4 vụ triển khai thực hiện các mô hình CSA tại các đại điểm ở địa phương cho thấy năng lực áp dụng các tiến bộ KHKT mới và nhận thức về BĐKH của nông dân các vùng dự án đã nâng lên.

Đặc biệt người dân ngày càng quan tâm hơn về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động BĐKH trong hoạt động SX. Thành công của mô hình tạo bước đột phá trong quá trình thâm canh cây lúa, cây màu, thay đổi phương thức canh tác cũ bằng phương thức canh tác mới, đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, phù hợp với thích ứng BĐKH hiện nay, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hạn chế được thuốc BVTV trên đồng ruộng, tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa nông sản sạch theo hướng bền vững.

 

(Kiến thức gia đình số 46)

Thị trường sản phẩm AI trong nông nghiệp sẽ tăng lên 4 tỷ USD năm 2026

Thị trường sản phẩm AI trong nông nghiệp sẽ tăng lên 4 tỷ USD năm 2026

Nông nghiệp 4.0 12/05/2020 - 20:04

Quy mô sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) trong thị trường nông nghiệp ước tính đạt 1 tỷ USD năm này và dự kiến ​​tốc độ tăng lũy kế 25,5% từ 2020 đến 2026.

Công nghệ giúp cải thiện phúc lợi động vật và hiệu quả nông nghiệp

Công nghệ giúp cải thiện phúc lợi động vật và hiệu quả nông nghiệp

Nông nghiệp 4.0 02/04/2020 - 17:26

Thị trường nông nghiệp thông minh toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm năm tới và đạt giá trị 16 tỷ Euro.

Công nghệ tế bào gốc có thể phá vỡ ngành tôm toàn cầu

Công nghệ tế bào gốc có thể phá vỡ ngành tôm toàn cầu

Nông nghiệp 4.0 02/04/2020 - 09:53

Một phòng thí nghiệm ở Singapore đã nghiên cứu công nghệ nuôi tôm từ tế bào gốc có khả năng làm “đứt gãy” ngành công nghiệp nuôi tôm thế giới thiếu bền vững hiện nay.

Hà Nội đứng đầu bảng các địa phương về quản lý an toàn thực phẩm

Hà Nội đứng đầu bảng các địa phương về quản lý an toàn thực phẩm

Nông nghiệp 4.0 26/03/2020 - 09:14

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về công tác Quản lý an toàn thực phẩm nông lâm sản năm 2019, nhất bảng thuộc về Hà Nội.

Hàng trăm nông dân xem máy bay không người lái phun thuốc

Hàng trăm nông dân xem máy bay không người lái phun thuốc1

Nông nghiệp 4.0 04/03/2020 - 12:08

Vụ lúa đông xuân 2019-2020, lần đầu tiên trên cánh đồng rộng 150ha, bà con sử dụng máy bay không người lái điều khiển tự động để thực hiện phun thuốc BVTV.

Bayer và XAG hợp tác thúc đẩy nông nghiệp kỹ thuật số

Bayer và XAG hợp tác thúc đẩy nông nghiệp kỹ thuật số

Nông nghiệp 4.0 28/02/2020 - 09:52

Ngày 25/2, tại Singapore, Bayer và XAG ra thông báo về quan hệ đối tác chiến lược nhằm cung cấp, thúc đẩy và thương mại hóa công nghệ nông nghiệp kỹ thuật số.

Đi năm châu học làm nông nghiệp 4.0

Đi năm châu học làm nông nghiệp 4.01

Nông nghiệp 4.0 01/01/2020 - 13:15

“Hãy chủ động và tích cực ứng dụng 4.0, đừng để nó bỏ mình lại phía sau. Sẽ rất rất nhanh thôi, nó sẽ tác động vào chính anh và doanh nghiệp của anh”, ông Trần Mạnh Báo chia sẻ.

Mày mò tìm giải pháp nông nghiệp thông minh

Mày mò tìm giải pháp nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp 4.0 01/01/2020 - 08:01

“Chúng tôi mong muốn tạo nên các công cụ thiết thực, ứng dụng thiết bị di động góp phần nâng cao chuỗi giá trị nông sản thực phẩm; ứng dụng công nghệ cao, giảm chi phí, và tăng hiệu quả cho nông dân”, tác giả của phần mềm hỗ trợ nông nghiệp, nói.

Tạo dựng các doanh nghiệp dân tộc, có khát vọng và năng lực quản trị tốt

Tạo dựng các doanh nghiệp dân tộc, có khát vọng và năng lực quản trị tốt

Nông nghiệp 4.0 01/01/2020 - 07:01

Đất nước ta đã sản sinh ra những doanh nghiệp dân tộc, đủ điều kiện tích lũy tư bản và quản trị để hình thành nên những hạt nhân quan trọng cho nền nông nghiệp số.

Nông nghiệp công nghệ cao trên đảo Trường Sa

Nông nghiệp công nghệ cao trên đảo Trường Sa

Nông nghiệp 4.0 25/12/2019 - 09:23

Việc trồng rau trên quần đảo Trường Sa nếu không có công nghệ cao thì rất khó để đảm bảo nguồn rau xanh tốt.

Vida kiến nghị Thủ tướng 5 nội dung cốt lõi của Nông nghiệp số

Vida kiến nghị Thủ tướng 5 nội dung cốt lõi của Nông nghiệp số

Nông nghiệp 4.0 23/12/2019 - 17:04

Theo Phó Chủ tịch Vida Thân Văn Hùng, nếu thực hiện được 5 nội dung này sẽ là bước tiến mới của nông nghiệp số.

Cao Bằng phải thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh

Cao Bằng phải thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp 4.0 09/12/2019 - 16:27

Rất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế của nhân dân, nâng cao phát triển kinh tế trong thời gian tới được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI diễn ra từ ngày 9 - 11/12.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bưởi da xanh trồng miền núi Khánh Hòa

Bưởi da xanh trồng miền núi Khánh Hòa

Thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, huyện miền núi Khánh Vĩnh đã phát triển bưởi da xanh thành công. Bưởi da xanh Khánh Vĩnh có vỏ mỏng, bóng, ruột đỏ, chất lượng đặc biệt.

Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sáng 6/1, tại TP Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm và Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường.

Agribank CN Hà Tĩnh II hỗ trợ 180 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Agribank CN Hà Tĩnh II hỗ trợ 180 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II vừa huy động đóng góp từ cán bộ, công nhân viên được 180 triệu đồng, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.