Thứ bảy, 25/05/2019 07:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thực hiện 26 dự án hỗ trợ phát triển

04/03/2014, 08:37 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình MTQG xây dựng NTM Tiền Giang, đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp thực hiện 16 dự án nhánh của khuyến nông Trung ương và 10 dự án khuyến nông địa phương.

Để giúp nhà nông SX theo một quy trình an toàn vừa đảm bảo sức khỏe cho người trực tiếp SX và người tiêu dùng, trong 3 năm (2011-2013), Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình MTQG xây dựng NTM Tiền Giang, đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp thực hiện 16 dự án nhánh của khuyến nông Trung ương và 10 dự án khuyến nông địa phương.

Cụ thể như: Dự án áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật SX lúa chất lượng, qui mô 40 ha tại 80 hộ ở xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông). Kết quả, năng suất lúa đạt 5 tấn/ha, giảm phun xịt thuốc trừ sâu rầy 2 - 3 lần/vụ. Dự án SX rau chứng nhận VietGAP, qui mô 5ha/vụ/30hộ tại TX. Gò Công đạt lợi nhuận 30 - 40 triệu/ha...

Bên cạnh các dự án khuyến nông, tỉnh còn triển khai 22 mô hình 3 giảm, 3 tăng cho cộng đồng; 48 mô hình cộng đồng sử dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây lúa với diện tích 1.186,3 ha. Kết quả, tiết kiệm bình quân từ 1,9-2,5 triệu đồng/ha; 4 mô hình sử dụng nấm xanh Metarhizium anisopliae để quản lý rầy nâu Nilaparvata lugens trên lúa.

NGUYỄN DUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận