Thứ bảy, 23/06/2018 08:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thượng Kiệm huy động mọi nguồn lực

05/12/2014, 09:01 (GMT+7)

Là 1 trong 8 xã làm điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Thượng Kiệm đã nỗ lực, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, về đích đúng lộ trình, kế hoạch đã xây dựng. Sau gần 4 năm thực hiện, Thượng Kiệm đã huy động được sự tham gia ủng hộ tích cực, hiệu quả của người dân, trong đó đặc biệt là các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện công tác giảm nghèo, xã đã đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn đầu tư vào SX, chăn nuôi. Đây là cơ hội giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững trong những năm qua.

Với các giải pháp trong phát triển kinh tế, Thượng Kiệm phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 4,95% xuống còn dưới 3% vào cuối năm 2014, hoàn thành tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng NTM.

Hiện còn 4 tiêu chí là: điện, giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa đang bị vướng. Chính quyền địa phương và người dân đang tích cực hoàn thành để Thượng Kiệm có thể cán đích NTM vào cuối năm 2014.

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận