Chủ nhật, 17/11/2019 04:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

06/11/2019, 19:51 (GMT+7)

Ngày 6/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019 - 2022 mới được bổ nhiệm.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng các cán bộ vừa được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và đánh giá cao ngành Ngoại giao nói chung và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói chung thời gian qua đã đạt nhiều thành tích, đóng góp tích cực phục vụ công cuộc đổi mới đất nước giữ vững, môi trường hòa bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong quá trình công tác. Từ đó, góp phần giữ vững độc lập, tự cường xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước.

Đến nay, Việt Nam thiết lập quan hệ, hợp tác quốc phòng với hơn 80 nước và tổ chức quốc tế; có 29 nước lập cơ quan tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng thường trú tại Việt Nam và 22 nước kiêm nhiệm.

Công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng đẩy mạnh toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới.

Về quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước theo hướng thiết thực, có chiều sâu, ổn định và bền vững; tiếp tục mở rộng quan hệ, thiết lập cơ chế hợp tác với một số đối tác mới có tiềm năng, phù hợp với lợi ích chính trị, quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cùng với các mặt công tác khác tiếp tục tìm hiểu nhu cầu hợp tác quốc phòng của nước sở tại để trao đổi, mở rộng các mặt hợp tác quốc phòng cả về trước mắt và lâu dài, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền, phối hợp với cơ quan tùy viên quốc phòng thường trú hoặc kiêm nhiệm tại các nước và Tùy viên Quân sự của ta tại Liên Hợp quốc để tuyên truyền chính sách quốc phòng Việt Nam, chủ trương hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng của Việt Nam và quảng bá hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

HỒNG PHA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận