Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tỉ mẩn chuyện khảo nghiệm NPK-S Lâm Thao hàm lượng cao ở miền núi

Thứ Ba 15/10/2019 , 07:01 (GMT+7)

Ở mỗi địa điểm khảo nghiệm, các nhà khoa học thực hiện 4 công thức bón để chọn ra cái tối ưu nhất. 

16-15-01_cm_cnh
Chăm sóc cam (Ảnh minh họa).

Tạo công thức chăm sóc riêng cho mỗi vùng đất, mỗi khí hậu, mỗi loại cây trồng nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và môi trường là mục tiêu của Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hoá khi kết hợp với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao để khảo nghiệm những loại phân bón…

Cây ăn quả có múi nói chung và cam nói riêng là một trong những sản vật có tiếng ở Yên Bái và nhất là Tuyên Quang. Khí hậu Yên Bái có 2 mùa rõ rệt gồm mùa lạnh (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) và mùa nóng (từ tháng 4 đến tháng 10). Khí hậu Tuyên Quang cũng tương tự như thế.

Cùng là đất đỏ vàng nhưng ở Yên Bái có tính chất chua, hàm lượng chất hữu cơ, đạm, kali tổng số đều nghèo, lân tổng số rất nghèo, lân dễ tiêu trung bình, kali dễ tiêu nghèo còn ở Tuyên Quang tuy cũng chua nhưng hàm lượng hữu cơ, đạm từ trung bình đến giàu, lân tổng số, lân dễ tiêu giàu, kali tổng số nghèo, kali dễ tiêu giàu.

Ở mỗi địa điểm khảo nghiệm, các nhà khoa học thực hiện 4 công thức bón để chọn ra cái tối ưu nhất. Xác định liều lượng và tỷ lệ N, P2O5, K2O thích hợp nhất của các công thức bón phân NPK-S Lâm Thao: NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S, NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S, NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S cho cây cam. Kết quả là cơ sở khoa học để xây dựng quy trình bón các loại phân NPK-S Lâm Thao cho cây cam.

Đối với cam V2 loại 5 năm tuổi tại Hồng Ca, Trấn Yên, Yên Bái, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 30 - 32,7 quả/cây, đạt 300 - 303 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 270,3 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả ở công thức 3 và 4 là 9,0 - 10,0%, tương đương với đối chứng là 9,7%.

Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 34,8 tấn/ha, cao hơn đối chứng 4,1 tấn/ha, tương ứng tăng 13,4%; công thức 3 đạt 34,4 tấn/ha, cao hơn đối chứng 3,7 tấn/ha, tương ứng tăng 12,1%.

Công thức 4 cho lợi nhuận cao nhất đạt 627.173.750 đ/ha, so với đối chứng tăng 76.867.750 đ/ha, tương ứng tăng 14,0%; công thức 3 đạt 617.358.450 đ/ha, tăng 67.052.450 đ/ha, tương ứng tăng 12,2%.

Còn về chất lượng, so với đối chứng thì công thức 4 có hàm lượng chất khô, đường tổng số, độ brix, axit hữu cơ có xu hướng cao hơn còn vitamin C và Nitrat có xu hướng thấp hơn. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức thí nghiệm là tương đương, sau 20 ngày bảo quản tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 24 - 26%, trung bình 25%.

Đối với cam sành loại 8 năm tuổi tại Minh An, Văn Chấn, Yên Bái, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 16,0 - 19,5 quả/cây, đạt 189,5 - 193 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 173,5 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả của công thức 3 và 4 là 8,9 - 9,2%, tương đương với đối chứng là 8,9%. Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 21,6 tấn/ha, cao hơn đối chứng 2,5 tấn/ha, tương ứng tăng 13,1%; công thức 3 đạt 21,6 tấn/ha, cao hơn đối chứng 2,3 tấn/ha, tương ứng tăng 12,0%.

Công thức 4 cũng cho lợi nhuận cao nhất, đạt 251.337.500 đ/ha, tăng so với đối chứng 26.345.500 đ/ha, tương ứng tăng 11,7%; công thức 3 đạt 250.514.000 đ/ha, tăng 25.522.000 đ/ha, tương ứng tăng 11,3%; So với đối chứng thì công thức này có hàm lượng chất khô, đường tổng số và độ Brix có xu hướng cao hơn, Vitamin C và Nitrat có xu hướng thấp hơn, Axit hữu cơ tương đương. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức là tương đương, sau bảo quản 20 ngày tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 28 - 30%, trung bình chiếm 30%.

Đối với cam sành, 8 năm tuổi tại tại Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 16,8 - 19,5 quả/cây, đạt 181,8 - 184,5 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 165,0 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả của công thức 3 và 4 là 9,5 - 10,0%, tương đương với đối chứng là 10,7%.

Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 17,5 tấn/ha, cao hơn đối chứng 1,9 tấn/ha, tăng 12,2%, cho lợi nhuận cao nhất đạt 192.337.500 đ/ha, tăng so với đối chứng 18.845.500 đ/ha, tương ứng tăng 10,9%; công thức 3 đạt 188.514.000 đ/ha, tăng hơn đối chứng 15.022.000 đ/ha, tướng ứng tăng 8,7%.

So với đối chứng thì công thức này có hàm lượng Vitamin C, đường tổng số, cao hơn, còn chất khô, độ Brix, Axit hữu cơ và Nitrat tương đương. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức tương đương như nhau sau 20 ngày bảo quản tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 28 - 30%, trung bình chiếm 30%.

Đối với cam V2 loại 10 năm tuổi tại Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 26,3 - 29,8 quả/cây, đạt 272,8 - 276,3 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 246,5 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả của công thức 3 và 4 là 10,1 - 11,0%, tương đương với đối chứng là 10,4%.

Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 24,7 tấn/ha, cao hơn đối chứng 2,6 tấn/ha, tăng 11,8%. Đây cũng là công thức cho lợi nhuận cao nhất, đạt 422.042.850 đ/ha, tăng so với đối chứng 46.991.100 đ/ha, tương ứng tăng 12,5%; công thức 3 đạt 417.985.000 đ/ha, tăng hơn đối chứng 42.933.250 đ/ha, tương ứng tăng 11,4%.

So với công thức 3 thì công thức 4 có hàm lượng đường tổng số, Nitrat cao hơn, còn chất khô, độ Brix, Axit hữu cơ tương đương và Vitamin C thấp hơn. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức tương đương như nhau, sau 20 ngày bảo quản tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 24 - 26%, trung bình chiếm 25%.

Khuyến cáo của các nhà khoa học

Đối với cây cam V2 loại 5 năm tuổi tại Hồng Ca, Trấn Yên, Yên Bái khuyến cáo lượng bón kết hợp 800 kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S, 985 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S, 900 kg NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S hoặc lượng bón kết hợp 800 kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S, 2095 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S.

Đối với cam sành 8 năm tuổi tại Minh An, Văn Chấn, Yên Bái và Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang khuyến cáo sử dụng bón kết hợp 1.025 kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 1.230 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S + 1.100 kg NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S hoặc bón kết hợp 1.025kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 2.585 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S.

Đối với cam V2 loại 10 năm tuổi tại Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang khuyến cáo sử dụng bón kết hợp 1.200kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 1.477 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S + 1.350 kg NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S hoặc bón kết hợp 1.200kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 3.140 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S.

Ninh Thuận: Hỗ trợ giống mãng cầu Thái cho nông dân

Ninh Thuận: Hỗ trợ giống mãng cầu Thái cho nông dân

Trồng trọt 13/08/2020 - 14:15

23 hộ dân tại xã Phước Thái, Phước Vinh, huyện Ninh Phước và xã Phước Đại, Phước Chính, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) vừa được giao giống mãng cầu Thái để trồng.

Cử nhân sinh học lên rừng trồng nấm

Cử nhân sinh học lên rừng trồng nấm

Trồng trọt 13/08/2020 - 08:36

Có công việc ổn định ở thành phố, nhưng anh Nguyễn Kim Bình, 45 tuổi, thôn Nam Phú, xã Nam Đà (Krông Nô, Đăk Nông) đã bỏ việc để lên rừng trồng nấm.

Măng tây xanh trên đất Trà Vinh

Măng tây xanh trên đất Trà Vinh

Trồng trọt 13/08/2020 - 07:28

Măng tây xanh thích nghi tốt trên vùng đất Trà Vinh, cho thu nhập ổn định từ 30-50 triệu đồng/ha/vụ.

Làm thế nào để tăng năng suất lúa?

Làm thế nào để tăng năng suất lúa?

Trồng trọt 12/08/2020 - 21:19

“Giá mà chú biết đến Đạm Cà Mau sớm hơn” – Chú Tắc rạng rỡ cười, chụp ảnh với ruộng lúa hè thu vàng óng và mượt mà, đang xào xạc reo ca trong gió...

Xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh

Xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh

Trồng trọt 12/08/2020 - 10:23

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đã tổ chức trình diễn mô hình: Sử dụng chế phẩm vi sinh Sumitri xử lý rơm rạ trên ruộng lúa sau thu hoạch.

Nghệ An: Xuống đồng sau 'cơn mưa vàng'

Nghệ An: Xuống đồng sau 'cơn mưa vàng'

Trồng trọt 12/08/2020 - 08:22

Hơn 2 tháng nắng hạn, tại Nghệ An, hàng ngàn ha cây trồng khô héo, hơn 10.000 ha lúa khô nẻ đất, trong đó 5.000 ha lúa cháy khô không còn khả năng khôi phục.

Hòa Bình: Liên kết trồng bắp cải trái vụ

Hòa Bình: Liên kết trồng bắp cải trái vụ

Trồng trọt 12/08/2020 - 07:21

Tháng 4/2020, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình triển khai mô hình liên kết trồng bắp cải trái vụ tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu với 40 hộ tham gia, quy mô 1,2ha.

Nghệ An: Trồng dưa lưới ngoài trời

Nghệ An: Trồng dưa lưới ngoài trời

Trồng trọt 11/08/2020 - 10:20

Dưa lưới được trồng trong nhà kính là mô hình đang phổ biến ở nhiều nơi. Nhưng dưa lưới trồng ngoài trời thì còn khá xa lạ.

Lâm Đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh

Lâm Đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh

Trồng trọt 11/08/2020 - 07:24

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang phát triển mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ cao với nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện.

Thanh Hóa: Dưa chuột sạch lãi gấp 4 lúa

Thanh Hóa: Dưa chuột sạch lãi gấp 4 lúa

Trồng trọt 10/08/2020 - 09:48

Dưa chuột sạch ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung, Thanh Hóa là sản phẩm an toàn thực phẩm được thị trường tiêu thụ mạnh, hiệu quả gấp 4 lần trồng lúa.

Đồng Tháp: Khuyến khích trồng xoài rải vụ gắn với tiêu thụ

Đồng Tháp: Khuyến khích trồng xoài rải vụ gắn với tiêu thụ

Trồng trọt 10/08/2020 - 05:55

Hiện nay tổng diện tích xoài ở Đồng Tháp đạt trên 10.000ha, khâu cung ứng cho thị trường còn hạn chế, gây khó khăn cho việc liên kết tiêu thụ bền vững.

Dân Liên Khê trồng na bở thu hoạch suốt 6 tháng

Dân Liên Khê trồng na bở thu hoạch suốt 6 tháng

Trồng trọt 09/08/2020 - 08:32

Na bở Liên Khê ở Hải Phòng có thể cho quả suốt 6 tháng trong năm, chăm sóc tốt, trung bình mỗi ha người dân thu về từ 500-600 triệu đồng.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Giàu lên nhờ nuôi hươu sao

Giàu lên nhờ nuôi hươu sao

Sau khi xuất ngũ về địa phương nhiều cựu chiến binh của HTX Nuôi hươu Trọng Hùng Tân Hòa đã cùng nhau phát triển kinh tế từ nuôi hươu.

46.000 tỷ đồng hiện đại hóa hệ thống thủy nông

46.000 tỷ đồng hiện đại hóa hệ thống thủy nông

Từ nguồn vốn ODA 2,3 tỷ USD (tương đương khoảng 46.000 tỷ đồng), trong thập kỷ qua, Bộ NN-PTNT đã sử dụng hiệu quả để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi.