Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tỉ mẩn chuyện khảo nghiệm NPK-S Lâm Thao hàm lượng cao ở miền núi

Thứ Ba 15/10/2019 , 07:01 (GMT+7)

Ở mỗi địa điểm khảo nghiệm, các nhà khoa học thực hiện 4 công thức bón để chọn ra cái tối ưu nhất. 

16-15-01_cm_cnh
Chăm sóc cam (Ảnh minh họa).

Tạo công thức chăm sóc riêng cho mỗi vùng đất, mỗi khí hậu, mỗi loại cây trồng nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và môi trường là mục tiêu của Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hoá khi kết hợp với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao để khảo nghiệm những loại phân bón…

Cây ăn quả có múi nói chung và cam nói riêng là một trong những sản vật có tiếng ở Yên Bái và nhất là Tuyên Quang. Khí hậu Yên Bái có 2 mùa rõ rệt gồm mùa lạnh (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) và mùa nóng (từ tháng 4 đến tháng 10). Khí hậu Tuyên Quang cũng tương tự như thế.

Cùng là đất đỏ vàng nhưng ở Yên Bái có tính chất chua, hàm lượng chất hữu cơ, đạm, kali tổng số đều nghèo, lân tổng số rất nghèo, lân dễ tiêu trung bình, kali dễ tiêu nghèo còn ở Tuyên Quang tuy cũng chua nhưng hàm lượng hữu cơ, đạm từ trung bình đến giàu, lân tổng số, lân dễ tiêu giàu, kali tổng số nghèo, kali dễ tiêu giàu.

Ở mỗi địa điểm khảo nghiệm, các nhà khoa học thực hiện 4 công thức bón để chọn ra cái tối ưu nhất. Xác định liều lượng và tỷ lệ N, P2O5, K2O thích hợp nhất của các công thức bón phân NPK-S Lâm Thao: NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S, NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S, NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S cho cây cam. Kết quả là cơ sở khoa học để xây dựng quy trình bón các loại phân NPK-S Lâm Thao cho cây cam.

Đối với cam V2 loại 5 năm tuổi tại Hồng Ca, Trấn Yên, Yên Bái, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 30 - 32,7 quả/cây, đạt 300 - 303 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 270,3 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả ở công thức 3 và 4 là 9,0 - 10,0%, tương đương với đối chứng là 9,7%.

Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 34,8 tấn/ha, cao hơn đối chứng 4,1 tấn/ha, tương ứng tăng 13,4%; công thức 3 đạt 34,4 tấn/ha, cao hơn đối chứng 3,7 tấn/ha, tương ứng tăng 12,1%.

Công thức 4 cho lợi nhuận cao nhất đạt 627.173.750 đ/ha, so với đối chứng tăng 76.867.750 đ/ha, tương ứng tăng 14,0%; công thức 3 đạt 617.358.450 đ/ha, tăng 67.052.450 đ/ha, tương ứng tăng 12,2%.

Còn về chất lượng, so với đối chứng thì công thức 4 có hàm lượng chất khô, đường tổng số, độ brix, axit hữu cơ có xu hướng cao hơn còn vitamin C và Nitrat có xu hướng thấp hơn. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức thí nghiệm là tương đương, sau 20 ngày bảo quản tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 24 - 26%, trung bình 25%.

Đối với cam sành loại 8 năm tuổi tại Minh An, Văn Chấn, Yên Bái, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 16,0 - 19,5 quả/cây, đạt 189,5 - 193 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 173,5 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả của công thức 3 và 4 là 8,9 - 9,2%, tương đương với đối chứng là 8,9%. Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 21,6 tấn/ha, cao hơn đối chứng 2,5 tấn/ha, tương ứng tăng 13,1%; công thức 3 đạt 21,6 tấn/ha, cao hơn đối chứng 2,3 tấn/ha, tương ứng tăng 12,0%.

Công thức 4 cũng cho lợi nhuận cao nhất, đạt 251.337.500 đ/ha, tăng so với đối chứng 26.345.500 đ/ha, tương ứng tăng 11,7%; công thức 3 đạt 250.514.000 đ/ha, tăng 25.522.000 đ/ha, tương ứng tăng 11,3%; So với đối chứng thì công thức này có hàm lượng chất khô, đường tổng số và độ Brix có xu hướng cao hơn, Vitamin C và Nitrat có xu hướng thấp hơn, Axit hữu cơ tương đương. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức là tương đương, sau bảo quản 20 ngày tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 28 - 30%, trung bình chiếm 30%.

Đối với cam sành, 8 năm tuổi tại tại Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 16,8 - 19,5 quả/cây, đạt 181,8 - 184,5 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 165,0 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả của công thức 3 và 4 là 9,5 - 10,0%, tương đương với đối chứng là 10,7%.

Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 17,5 tấn/ha, cao hơn đối chứng 1,9 tấn/ha, tăng 12,2%, cho lợi nhuận cao nhất đạt 192.337.500 đ/ha, tăng so với đối chứng 18.845.500 đ/ha, tương ứng tăng 10,9%; công thức 3 đạt 188.514.000 đ/ha, tăng hơn đối chứng 15.022.000 đ/ha, tướng ứng tăng 8,7%.

So với đối chứng thì công thức này có hàm lượng Vitamin C, đường tổng số, cao hơn, còn chất khô, độ Brix, Axit hữu cơ và Nitrat tương đương. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức tương đương như nhau sau 20 ngày bảo quản tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 28 - 30%, trung bình chiếm 30%.

Đối với cam V2 loại 10 năm tuổi tại Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang, công thức 3 và 4 có số quả nhiều hơn đối chứng 26,3 - 29,8 quả/cây, đạt 272,8 - 276,3 quả/cây, trong khi đối chứng chỉ đạt 246,5 quả/cây. Tỷ lệ rụng quả của công thức 3 và 4 là 10,1 - 11,0%, tương đương với đối chứng là 10,4%.

Công thức 4 cho năng suất cam cao nhất, đạt 24,7 tấn/ha, cao hơn đối chứng 2,6 tấn/ha, tăng 11,8%. Đây cũng là công thức cho lợi nhuận cao nhất, đạt 422.042.850 đ/ha, tăng so với đối chứng 46.991.100 đ/ha, tương ứng tăng 12,5%; công thức 3 đạt 417.985.000 đ/ha, tăng hơn đối chứng 42.933.250 đ/ha, tương ứng tăng 11,4%.

So với công thức 3 thì công thức 4 có hàm lượng đường tổng số, Nitrat cao hơn, còn chất khô, độ Brix, Axit hữu cơ tương đương và Vitamin C thấp hơn. Khả năng bảo quản quả cam của các công thức tương đương như nhau, sau 20 ngày bảo quản tỷ lệ quả hỏng đã lên tới 24 - 26%, trung bình chiếm 25%.

Khuyến cáo của các nhà khoa học

Đối với cây cam V2 loại 5 năm tuổi tại Hồng Ca, Trấn Yên, Yên Bái khuyến cáo lượng bón kết hợp 800 kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S, 985 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S, 900 kg NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S hoặc lượng bón kết hợp 800 kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S, 2095 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S.

Đối với cam sành 8 năm tuổi tại Minh An, Văn Chấn, Yên Bái và Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang khuyến cáo sử dụng bón kết hợp 1.025 kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 1.230 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S + 1.100 kg NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S hoặc bón kết hợp 1.025kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 2.585 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S.

Đối với cam V2 loại 10 năm tuổi tại Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang khuyến cáo sử dụng bón kết hợp 1.200kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 1.477 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S + 1.350 kg NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S hoặc bón kết hợp 1.200kg NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S + 3.140 kg NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S.

Phú Yên: Giải hạn cho cây mía

Phú Yên: Giải hạn cho cây mía

Trồng trọt 07/08/2020 - 11:31

Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên vùng mía khô hạn tại xã Sơn Phước, Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa).

Tuyên Quang: Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Tuyên Quang: Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Trồng trọt 06/08/2020 - 15:00

Đầu vụ tiến độ trồng rừng ở tỉnh Tuyên Quang bị chậm do việc khai thác gỗ rừng trồng gặp khó khăn, nhưng đến khó khăn này đã được giải quyết.

Thâm canh nhãn chất lượng cao ở Hải Dương

Thâm canh nhãn chất lượng cao ở Hải Dương

Trồng trọt 06/08/2020 - 14:56

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đánh giá kết quả đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh nhãn chất lượng.

Lúa giống Doseco được đánh giá cao

Lúa giống Doseco được đánh giá cao

Trồng trọt 06/08/2020 - 12:05

Giống OM 6976 và OM 18 kháng được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, kháng rầy, ít sâu bệnh, cứng cây, chống chịu được mưa to, ít bị đổ ngã, bông to, đều hạt.

Trồng rong nho rủi ro ít, lợi nhuận cao

Trồng rong nho rủi ro ít, lợi nhuận cao

Trồng trọt 06/08/2020 - 06:40

Nghề trồng rong nho đang được phường Ninh Hải, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) khuyến khích phát triển vì độ rủi ro ít, lợi nhuận cao.

Nam Định: Chinh phục đất cằn, trồng trọt kết hợp chăn nuôi thu tiền tỷ

Nam Định: Chinh phục đất cằn, trồng trọt kết hợp chăn nuôi thu tiền tỷ

Trồng trọt 05/08/2020 - 08:26

Với diện tích khoảng 3ha, trồng trọt kết hợp chăn nuôi; mỗi năm anh “đút túi” hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương.

Thấy gì qua các giao dịch lan đột biến?

Thấy gì qua các giao dịch lan đột biến?1

Trồng trọt 05/08/2020 - 06:30

Hiện nay trên cộng đồng mạng xuất hiện khá nhiều giao dịch lan đột biến với giá trên “trời” khiến cả giới chơi lan lẫn giới nghiên cứu lan trong nước đều thấy “sốc”.

Bình Định: Sản xuất lúa '5 giảm, 3 tăng'

Bình Định: Sản xuất lúa '5 giảm, 3 tăng'

Trồng trọt 04/08/2020 - 09:16

Mô hình “Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), áp dụng "5 giảm, 3 tăng" trong thâm canh cây lúa chất lượng” ở Bình Định đem lại kết quả tích cực...

Nhìn lại 5 năm phát triển mạnh cây mắc ca ở Việt Nam

Nhìn lại 5 năm phát triển mạnh cây mắc ca ở Việt Nam

Trồng trọt 04/08/2020 - 09:12

Khó khăn vẫn còn nhiều song quan trọng là đã tạo được niềm tin với người trồng mắc ca và nhiều đồng chí lãnh đạo đã ủng hộ phát triển mạnh ngành hàng này.

Sản xuất nấm sạch, không lo đầu ra

Sản xuất nấm sạch, không lo đầu ra

Trồng trọt 03/08/2020 - 07:10

Hiện các sản phẩm nấm của HTX Dịch vụ Linh Phát (xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã được công nhận OCOP cấp tỉnh, đạt hạng 3 sao.

Dưa lưới trong nhà màng

Dưa lưới trong nhà màng

Trồng trọt 03/08/2020 - 06:35

Sau gần 3 tháng gieo trồng, mô hình dưa lưới đã chính thức bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với chất lượng đảm bảo trên từng quả.

FMC Việt Nam hợp tác chuyển giao giải pháp hữu hiệu bảo vệ cây trồng

FMC Việt Nam hợp tác chuyển giao giải pháp hữu hiệu bảo vệ cây trồng

Trồng trọt 02/08/2020 - 17:45

Giữa FMC và PVFC sẽ tiếp tục có những hợp tác chuyên sâu hơn để kịp thời đưa ra những giải pháp bảo vệ cây trồng giúp bà con sản xuất hiệu quả hơn.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Giàu lên nhờ nuôi hươu sao

Giàu lên nhờ nuôi hươu sao

Sau khi xuất ngũ về địa phương nhiều cựu chiến binh của HTX Nuôi hươu Trọng Hùng Tân Hòa đã cùng nhau phát triển kinh tế từ nuôi hươu.

Cây trồng biến đổi gen nhiều triển vọng phát triển ở Kenya và Bangladesh

Cây trồng biến đổi gen nhiều triển vọng phát triển ở Kenya và Bangladesh

Cây trồng biến đổi gen (BĐG) đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi và đầy triển vọng tại Kenya và Bangladesh. Đó là những thông tin mới nhất từ CropLife Việt Nam.