Thứ năm, 22/08/2019 06:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tiền Giang huy động gần 2.300 tỷ đồng đầu tư nông thôn

15/04/2015, 10:16 (GMT+7)

Trong nguồn vốn huy động có trên 300 tỷ đồng tiền mặt, hơn 52 ha đất cùng hoa màu, vật kiến trúc...

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM Tiền Giang cho biết, qua 4 năm bắt tay xây dựng NTM, Tiền Giang đã huy động được hơn 2.274 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng nông thôn, trong đó vốn Trung ương 10%, còn lại là nội lực địa phương.

Đặc biệt, trong nguồn vốn huy động có trên 300 tỷ đồng tiền mặt, hơn 52 ha đất cùng hoa màu, vật kiến trúc...

Trong tổng nguồn lực huy động trên thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 222 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 444 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là 744 tỷ đồng; vốn tín dụng 326 tỷ đồng, vốn huy động từ DN và các tổ chức kinh tế khác 150 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chợ nông thôn, điện, phát triển SX…

Kết quả đến cuối năm 2014, Tiền Giang đã có 4 xã NTM: Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho), Tân Thanh (huyện Cái Bè), Tam Bình (TX Cai Lậy) và Bình Nghị (huyện Gò Công Đông) đạt 19/19 tiêu chí; 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 24 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 95 xã đạt từ 5 - 9 tiêu... Bình quân trên 139 xã thì tỷ lệ tiêu chí đạt được ở mức 8,79 tiêu chí/xã, tăng 3,32 tiêu chí.

Nét nổi bật trong việc xây dựng NTM ở Tiền Giang là thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2014 đạt 20,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,98%, giảm gần 50% so với 2001.

Mục tiêu của Tiền Giang trong 2015 là tập trung xây dựng 19 xã cơ bản đạt ít nhất là 80% tiêu chí trở lên và có thêm ít nhất 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

THANH PHONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận