Thứ hai, 23/09/2019 09:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tiền Giang: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10,5%/năm

28/01/2015, 09:11 (GMT+7)

Trên đà nông nghiệp đang chiếm ưu thế, Tiền Giang đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt ở mức 10,5%/năm. 

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết kế hoạch hành động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm thì nông nghiệp là chủ lực đóng góp tích cực vào sự ổn định, bền vững và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở mức 9,5%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015.

Trên đà nông nghiệp đang chiếm ưu thế, Tiền Giang đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt ở mức 10,5%/năm.

Với mục tiêu đề ra thì giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,62%/năm, lâm nghiệp tăng 0,54%/năm; tỷ trọng giữa trồng trọt và chăn nuôi đến năm 2020 là 78,11 : 21,89; giá trị sản xuất ngành hàng thủy sản tăng trưởng bình quân 6,76%/năm.

Tiền Giang sẽ có 50% số xã trên địa bàn thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí vào năm 2020.

THANH PHONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận