Thứ sáu, 22/06/2018 10:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiền lương giáo viên mầm non

17/10/2013, 09:21 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: maihoamamnon@gmail.com xin hỏi:

Trước đây tôi làm ở trường mầm non tư thục. Năm 2012, tôi đã tốt nghiệp cao đẳng mầm non và mới vào hợp đồng tại trường mầm non công lập ở một phường ở Hà Nội. Tôi rất muốn biết về chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non ở Hà Nội.

Trả lời:

Về chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn TP Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND TP Hà Nội) quy định về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp như sau:

Giáo viên hợp đồng có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn trở lên, làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đúng quy định trong trường mầm non được xếp mức tiền lương như viên chức ngạch giáo viên mầm non (mã số ngạch 15.115) tại bảng lương số 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Giáo viên hợp đồng có trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn hoặc đảm nhiệm công việc không đúng chuyên môn được đào tạo, thì không bố trí giảng dạy, xem xét chuyển sang vị trí công việc hợp đồng khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành.

Căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bằng hoặc vượt quá thời gian thử việc (nếu có thời gian đóng BHXH đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn) của giáo viên hợp đồng đã có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật, để xếp vào bậc lương phù hợp vị trí được hợp đồng, cứ 24 tháng thì được tính xếp lên 1 bậc lương.

Giáo viên hợp đồng có đủ thời gian giữ bậc lương theo quy định kể từ khi được chuyển xếp lương theo ngạch, bậc lương được xem xét để nâng bậc lương theo định kỳ. Việc tổ chức xét nâng bậc lương hằng năm do UBND quận, huyện thị xã quyết định. Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương được áp dụng tương tự như quy định đối với viên chức nhà nước tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ.

Giáo viên hợp đồng được hưởng các chế độ phụ cấp khác ngoài lương, gồm: phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ lãnh đạo được quy định cho giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập.

Các khoản đóng góp theo lương:

Giáo viên hợp đồng được tham gia đóng, hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu, vận dụng trong trường hợp của mình.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận