Thứ hai, 24/09/2018 08:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiếp công dân đến khiếu nại

10/09/2012, 10:29 (GMT+7)

Hiện nay, khi người dân đến các cơ quan công quyền thì cán bộ tiếp dân hỏi về lý lịch người đi khiếu nại, như vậy có đúng không?

Ông Đoàn Văn Tấn ở Ninh Thuận xin hỏi:

Hiện nay, khi người dân đến các cơ quan công quyền thì cán bộ tiếp dân hỏi về lý lịch người đi khiếu nại, như vậy có đúng không? Trong trường hợp anh đi khiếu nại thay cho em có phải làm giấy ủy quyền không? Cán bộ tiếp dân chỉ nhận đơn mà không nghe người khiếu nại trình bày, có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Thông tư số 07/2011/TT-TTCP nâỳ 28/7/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân quy định như sau:

Về xác định nhân thân của người đến khiếu nại: Khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân đề nghị người khiếu nại giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu (nếu có) để xác định họ là người tự mình thực hiện việc khiếu nại hay là người đại diện khiếu nại.

Trường hợp công dân tự mình thực hiện việc khiếu nại và đủ điều kiện khiếu nại như quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân tiếp nhận khiếu nại và báo cáo Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết.

Trường hợp công dân là người không có đủ điều kiện để khiếu nại theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn công dân làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

Về xác định tính hợp pháp của người đại diện, của người được ủy quyền cho công dân để khiếu nại được quy định:

Trường hợp người đến trình bày là người đại diện của người khiếu nại được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân đề nghị người đến trình bày xuất trình các giấy tờ chứng minh việc đại diện hợp pháp của người khiếu nại hoặc giấy tờ khác có liên quan.

Trường hợp người đến trình bày là người được ủy quyền khiếu nại quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân đề nghị người đến trình bày xuất trình giấy ủy quyền, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ khác có liên quan.

Trường hợp người đến trình bày là người đại diện, người được ủy quyền hợp pháp thì người tiếp công dân tiến hành các thủ tục tiếp như đối với người khiếu nại. Trong trường hợp ủy quyền không hợp pháp, không đúng quy định thì xử lý như theo quy định.

Giấy tờ chứng minh cho việc đại diện khiếu nại, giấy ủy quyền khiếu nại được tiếp nhận cùng với hồ sơ vụ việc và các thông tin, tài liệu do người khiếu nại cung cấp nếu vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc việc ủy quyền không theo đúng quy định thì người tiếp dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc nhưng phải giải thích rõ lý do, hướng dẫn để công dân làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

Trên đây là một số quy định, ông nghiên cứu và vận dụng. 

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận