Thứ hai, 20/01/2020 01:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tiếp nhận trên 600 nghìn hồ sơ qua hải quan một cửa quốc gia

14/12/2019, 07:23 (GMT+7)

Theo báo cáo kết quả Cải cách hành chính năm 2019 được Bộ NN-PTNT công bố, tính đến ngày 30/11/2019, với 16 thủ tục kết nối hải quan một cửa quốc gia, Bộ NN-PTNT đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 635.387 hồ sơ.

Cán bộ Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận, xử lý hồ sơ lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, 30 dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT cũng chính thức được cung cấp ở mức độ 3, 4. Tính đến ngày 30/11/2019, có 19.140 hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó đã cấp phép được 11.982 hồ sơ.

Cổng thông tin điện tử của Bộ NN-PTNT thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai toàn bộ 391 thủ tục hành chính, trong đó các thủ tục được phân theo lĩnh vực, bao gồm: Thú y: 70 thủ tục; Bảo vệ thực vật: 41; Chăn nuôi: 17; Lâm nghiệp: 38’; Kinh tế hợp tác và PTNT: 17; Nông nghiệp: 39; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 29; Phòng, chống thiên tai: 5; Quản lý Doanh nghiệp: 1; QL xây dựng công trình: 4; Thi đua khen thưởng: 3; Thủy lợi: 43; Thủy sản: 46 và Trồng trọt: 39 thủ tục.

Các thủ tục hành chính cũng được Bộ NN-PTNT phân theo quản lý hành chính các cấp, bao gồm: Cấp Bộ 253 thủ tục, cấp tỉnh 107 thủ tục, cấp huyện 18 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục và đơn vị khác 6 thủ tục.

TRÍ CƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận