Thứ ba, 25/06/2019 10:44 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

25/09/2018, 13:10 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc dừng thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa phục vụ cho hoạt động giao thông vận tải trên đường thủy nội địa của các địa phương, khu vực và của cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục khẩn trương hoàn thiện nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (điều chỉnh Quy hoạch) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 7/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Việc điều chỉnh Quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tương thích với việc lập Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ngành đường thủy nội địa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018.

ĐT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận