Thứ bảy, 22/09/2018 05:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo vùng, xã

16/10/2014, 09:02 (GMT+7)

Qua 4 năm triển khai chương trình, tỷ trọng chăn nuôi của TP Hà Nội từ 49,9% lên 53% giá trị GDP trong SX nông nghiệp. 

Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội vừa đề nghị Sở NN-PTNT cho phép tiếp tục triển khai chương trình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư năm 2015.

Qua 4 năm triển khai chương trình, tỷ trọng chăn nuôi của TP Hà Nội từ 49,9% lên 53% giá trị GDP trong SX nông nghiệp. Toàn TP đã hình thành và phát triển 69 xã chăn nuôi trọng điểm (trong đó 12 xã chăn nuôi bò sữa, 15 xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn, 29 xã chăn nuôi gia cầm, thuỷ cầm); 4 vùng chăn nuôi lợn và 6 vùng chăn nuôi gà tập trung; 24 khu chăn nuôi tập trung; 3.251 trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư...

Tuy là chủ trương lớn nhằm khuyến khích phát triển SX nông nghiệp chuyên canh tập trung nhưng quá trình triển khai phát triển chăn nuôi còn gặp một số khó khăn. Liên quan đến phương thức thực hiện, tại điểm C, khoản 3, điều 1 của Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi có quy định, ngân sách cấp huyện hỗ trợ trực tiếp thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của UBND TP.

Do đặc thù công tác giống cần có chiến lược, mục tiêu chung cho từng vùng, xã trọng điểm và từng huyện, TX nhằm đáp ứng nhu cầu về giống vật nuôi không chỉ cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP mà còn cung cấp giống cho các tỉnh lân cận.

Ngoài việc cấp phát tinh, vật tư thụ tinh nhân tạo còn nhiệm vụ quan trọng hơn là quản lý, chỉ đạo kỹ thuật và quản lý giống trên địa bàn. Hiện tại với lực lượng cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp thuộc Phòng Kinh tế từ 2 - 3 người sẽ khó triển khai nhiệm vụ...

VT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận