Chủ nhật, 19/08/2018 04:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiếp tục thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

08/09/2014, 09:29 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) theo QĐ 315 của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua báo cáo kết quả thực hiện thí điểm BHNN tại các địa phương, người dân có mong muốn tiếp tục thực hiện hoặc mở rộng Chương trình thí điểm BHNN.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, chưa nên kết thúc thí điểm ngay chương trình thí điểm BHNN, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT nghiên cứu đề xuất định hướng sắp tới.

Trong khi đề xuất chính sách mới, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai BHNN, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp và các địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, sau 3 năm triển khai, đến nay đã có 20 tỉnh, TP tham gia triển khai thí điểm BHNN. Cụ thể, có 304.017 hộ nông dân, tổ chức SXNN tham gia BHNN. Trong đó, hộ nghèo là 233.361 hộ (chiếm 76,8% tổng số hộ tham gia bảo hiểm), 45.944 hộ cận nghèo (chiếm 15,1%), 24.711 hộ thường (chiếm 8,1%), 1 tổ chức SXNN.

Tổng giá trị được bảo hiểm của cả chương trình thí điểm đạt trên 7.700 tỉ đồng, trong đó giá trị bảo hiểm cây lúa là 2.151 tỉ đồng, giá trị bảo hiểm vật nuôi là 2.713,2 tỉ đồng và thủy sản là hơn 2.800 tỉ đồng.

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận