Chủ nhật, 27/05/2018 03:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiêu chí chợ nông thôn mới

04/08/2015, 06:11 (GMT+7)

Đối với các xã mà chợ trung tâm huyện đóng trên địa bàn xã thì không xét tiêu chí chợ đối với các xã này và xem như đạt.

Tiêu chí chợ nông thôn mới

Bạn đọc gửi từ địa chỉ huymacdailoc@gmail.com hỏi:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và các địa phương nói chung có quy định nào về tiêu chí xã đạt chuẩn NTM phải có tiêu chí chợ nông thôn?

Xin luật sư cho biết quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn chợ NTM như thế nào? Đối với chợ của huyện đóng trên địa bàn xã thì có được công nhận là chợ đạt chuẩn của xã đó không?

Trả lời:

Theo Quyết định 491 ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí Quốc gia NTM và Quyết định số 2361 ngày 1/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có quy định xã đạt tiêu chí chợ nông thôn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện:

Về quy hoạch: Chợ nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ được quy định tại các văn bản của tỉnh (quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của tỉnh).

Về công trình kỹ thuật, gồm: Diện tích đất xây dựng chợ từ 2.000 m2 trở lên. Đối với những nơi không có điều kiện mở rộng diện tích thì chợ xây mới phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2 trở lên; riêng chợ hiện trạng (chợ đang hoạt động) thì giữ nguyên diện tích hiện có hoặc mở rộng thêm theo đúng diện tích quy hoạch (tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương).

Nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, kiốt (nếu có), khu để xe, khu vệ sinh công cộng, khu thu gom rác thải; cây xanh, điện chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước, thoát nước thải, thông gió và phòng cháy, chữa cháy…

Các hạng mục trong chợ phải được xây dựng theo đúng hồ sơ, thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều hành quản lý chợ: Có tổ chức quản lý (ban quản lý hoặc HTX) do cấp có thẩm quyền quyết định; có nội quy chợ do UBND xã quy định và niêm yết công khai để điều hành hoạt động, xử lý vi phạm; có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa; các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp được xét, coi như đạt tiêu chí chợ: Các xã có chợ không nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của tỉnh tính theo từng giai đoạn triển khai chương trình nhưng có điểm để buôn bán, phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân cũng được xem xét đạt tiêu chí chợ tại thời điểm đánh giá; khi có điều kiện về nguồn lực sẽ đầu tư, xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch NTM đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Các xã có chợ nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh, nhưng nằm trong quy hoạch giai đoạn phát triển 2016-2025 thì chỉ cần đánh giá chợ là nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ ở nông thôn, có các khu kinh doanh theo ngành hàng gồm: Nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi đổ xe, cây xanh, nơi thu gom rác, khu vệ sinh, thực hiện công tác phòng chống cháy nổ theo quy định, thì đánh giá là đạt.

Đối với các xã mà chợ trung tâm huyện đóng trên địa bàn xã thì không xét tiêu chí chợ đối với các xã này và xem như đạt.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu áp dụng ở địa phương mình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận