Thứ tư, 12/12/2018 09:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiêu chuẩn kinh tế trang trại

09/04/2012, 10:17 (GMT+7)

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải thỏa mãn những điều kiện nào để đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại?

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải thỏa mãn những điều kiện nào để đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ NN - PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì:

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

- 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

- 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

*** 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bao gồm những loại giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ NN - PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

a) Chủ trang trại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các trường hợp sau:

- Thay đổi tên chủ trang trại;

- Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại.

b) Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận