Thứ ba, 19/02/2019 05:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tìm hiểu về Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT

23/12/2011, 13:02 (GMT+7)

* Đề nghị cho biết Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vấn đề gì, có hiệu lực khi nào?

Trả lời:

Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Thông tư này hướng dẫn áp dụng hệ số K; xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng, hộ nhận khoán; và miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các loại dịch vụ, gồm: Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm các cơ quan nhà nước; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cung ứng, sử dụng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT có hiệu lực này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2011.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận