Thứ tư, 20/06/2018 09:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tin vui từ Hương Trà

03/06/2014, 09:22 (GMT+7)

Chủ tịch UBND xã Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh) Ngô Viết Hạ cho biết, đến nay xã Hương Trà đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Tin vui từ Hương Trà
Hệ thống giao thông ở Hương Trà đạt chuẩn

Xã đang chờ Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá, làm thủ tục công nhận đạt chuẩn.

Sau hơn 3 năm triển khai với phương châm "phát huy tối đa mọi nguồn lực", Hương Trà tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ, đặc biệt điểm nhấn là xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu.

Tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đồng thời phát huy cao nhất nội lực của nhân dân, trong 3 năm gần đây, Hương Trà đã xây dựng mới, nâng cấp cải tạo nhiều công trình quan trọng như: xây dựng trạm y tế xã; chỉnh trang, xây mới các phòng học; làm mới 3 km đường trục xã, 5 km đường trục thôn, 12 km đường ngõ xóm, 4 km đường nội đồng... Tổng số vốn huy động gần 110 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng.

Trong 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Hương Trà đã thu được những kết quả tốt đẹp. Hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, SXNN chuyển dịch theo hướng hàng hóa; các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các cây con, giống mới có giá trị kinh tế cao được nhân dân sử dụng nhiều; giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác đạt cao, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Trà Nguyễn Tiến Lợi chia sẻ bí quyết về xây dựng NTM: Chúng tôi tập trung tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM. Sau đó, tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Phải coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ thôn. Cấp xã phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của xã, tránh dập khuôn, máy móc. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng NTM với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư".

Đồng thời, xác định nguồn vốn xây dựng NTM là rất lớn, do vậy cần phải đa dạng hoá việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM.

Ông Trần Huy Oánh, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, năm 2014 mục tiêu của Hà Tĩnh là phấn đấu có 19 xã về đích NTM, trong đó Hương Trà là xã miền núi nhưng lại là xã về đích sớm nhất. Đây là bằng chứng thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện, xã, thôn với sự quyết tâm của mỗi người dân.

Cũng theo ông Oánh, nối tiếp Hương Trà là các xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ), Thạch Tân (huyện Thạch Hà), Thạch Môn (TP. Hà Tĩnh), Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh)… sẽ lần lượt về đích bảo đảm đúng yêu cầu đặt ra, để đến cuối năm 2014 đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 26 xã trên toàn tỉnh.

ANH BÌNH - NGÔ THẮNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận