Thứ hai, 25/06/2018 02:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tính lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

30/09/2014, 08:13 (GMT+7)

Điều kiện đối với quân nhân hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 153 của Chính phủ.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: xuanviet@gmail.com hỏi:

Tôi công tác tại một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng. Do sức khỏe yếu nên tôi muốn xin nghỉ hưu trước. Xin hỏi trường hợp của tôi muốn về hưu trước thì cần phải có điều kiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 153 của Chính phủ quy định điều kiện đối với quân nhân hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời.

 Quân nhân còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa không quá 6 tháng đủ điều kiện hưu trí (theo quy định nêu trên) thì được đóng BHXH một lần cho những tháng còn thiếu, để giải quyết chế độ hưu trí thuộc các trường hợp sau:

Đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ nhưng còn thiếu tối đa không quá 6 tháng thì đủ 20 năm đóng BHXH; đủ 50 tuổi đối với nam và đủ 45 tuổi đối với nữ và đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm trở lên; hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên nhưng còn thiếu tối đa không quá 6 tháng thì đủ 20 năm đóng BHXH.

 Đủ 5 năm tuổi quân trở lên (không phụ thuộc vào tuổi đời) nhưng còn thiếu tối đa không quá 6 tháng thì đủ thời gian phục vụ trong quân đội 25 năm đối với nam và 20 năm đối với nữ.

Đủ 50 tuổi đối với nam và đủ 45 tuổi đối với nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nhưng còn thiếu tối đa không quá 6 tháng thì đủ 20 năm đóng BHXH.

Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời nhưng còn thiếu tối đa không quá 6 tháng thì đủ 20 năm đóng BHXH.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu và vận dụng trong trường hợp của mình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận