Thứ tư, 17/07/2019 01:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tính thời gian quy đổi đối với quân nhân

22/01/2018, 13:15 (GMT+7)

Thông tư số 162/2017 ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016 ngày 11/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng...

Bạn đọc gửi thư từ địa chỉ quanvan@gmail.com xin hỏi:

Tôi tham gia chiến đấu ở biên giới và sau đó sang nước bạn, chiến tranh kết thúc tôi làm quân nhân viên quốc phòng, cuối cùng chuyển ngành sang dân sự. Nay sắp nghỉ hưu, tôi muốn biết về quy đổi thời gian trong quân đội được tính như thế nào. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại Thông tư số 162/2017 ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016 ngày 11/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, trong đó quy định điều kiện quy đổi, mức quy đổi thời gian công tác thực hiện như sau:

a) Thời gian công tác trong quân đội được quy đổi theo hệ số 01 năm bằng 01 năm 06 tháng để tính hưởng trợ cấp khi:

- Tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp từ ngày 22/12/1944 đến ngày 20/7/1954; ở chiến trường miền Nam, Lào từ ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975; ở chiến trường Campuchia từ ngày 20/7/1954 đến ngày 31/8/1989; trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc từ ngày 05/8/1964 đến ngày 27/01/1973;

- Tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1978; ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến tháng 12/ 1988. Địa bàn biên giới trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được tính quy đổi là huyện biên giới, bao gồm cả các huyện đảo biên giới, khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1;

- Làm nhiệm vụ quốc tế và nhiệm vụ đặc biệt, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia qua các thời kỳ;

- Thời gian trực tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo quy định tại Nghị định số 162/2016  ngày 14/12/2016 của Chính phủ.

b) Thời gian công tác trong quân đội được quy đổi theo hệ số 01 năm bằng 01 năm 04 tháng để tính hưởng trợ cấp khi:

- Công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100% quy định tại Thông tư số 09/2005, ngày 01/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt và các văn bản quy định hiện hành;

- Làm nghề, công việc được xếp loại lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, loại VI) quy định tại Quyết định số 1085 ngày 06/9/1996 của Bộ LĐ, TB- XH; Quyết định số 03/2006, ngày 07/3/2006 của Bộ LĐ, TB- XH ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội và Thông tư số 20/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ LĐ, TB- XH hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội.

c) Thời gian công tác trong quân đội được quy đổi theo hệ số 01 năm bằng 01 năm 02 tháng để tính hưởng trợ cấp khi:

- Công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005 ngày 05/0/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Bộ LĐ, TB- XH, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

- Làm nghề, công việc được xếp loại lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) quy định tại Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH Thông tư số 20/2016/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là quy định về quy đổi thời gian công tác theo hệ số, bạn căn cứ để tính thời gian quy đổi khi nghỉ hưu.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận