Thứ năm, 15/11/2018 08:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản

07/01/2010, 11:49 (GMT+7)

Mong LS giải thích rõ thêm một số trường hợp đặc biệt đối với việc nộp thuế TNCN bất động sản.

Ông Khuất Văn Quế ở Thạch Thất,  Hà Nội xin hỏi:

Hiện nay thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng bất động sản đã được thực hiện nhưng còn nhiều vấn đề người dân chúng tôi chưa nắm bắt được, như những trường hợp nào được tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân thế chấp bất động sản để vay vốn, khi phát mại tài sản thì cá nhân đó có phải nộp thuế thu nhập hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thì ngoài các đối tượng được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản thì các trường hợp sau đây được miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

+ Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp, hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị bất động sản góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện theo Luật Doanh nghiệp. Cá nhân góp vốn bằng bất động sản phải gửi kèm theo tờ khai thuế các giấy tờ chứng minh việc góp vốn bằng bất động sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam, được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Chính phủ (trường hợp này cá nhân phải tự khai và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân và chịu trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam).

Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp vay vốn tại ngân hành, đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì ngân hàng làm các thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.

Như luật sư đã trình bày thì tại Thông tư 161 ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính quy định một số trường hợp được miễn và tạm hoãn nộp thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp cá nhân vay vốn ngân hàng những không trả nợ được phải phát mại tài sản thì vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận