Thứ hai, 25/06/2018 03:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành NN- PTNT

15/05/2015, 09:10 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành NN-PTNT.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành NN-PTNT; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành NN-PTNT; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành NN-PTNT.

Theo Nghị định, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành NN-PTNT gồm: Cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Cụ thể, cơ quan thanh tra Nhà nước gồm: Thanh tra Bộ NN-PTNT; Thanh tra Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các cơ quan này sẽ thực hiện hoạt động thanh tra hành chính, cụ thể là thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Nghị định cũng quy định, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản.

LT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận