Thứ năm, 13/12/2018 07:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

“Tôi không xin hay không thoái thác nhiệm vụ Đảng giao”

14/11/2012, 18:15 (GMT+7)

"Suốt thời gian qua tôi không đề nghị nhận chức này, chức khác và cũng không thoái thác trọng trách được giao", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Là người cuối cùng của Chính phủ trả lời chất vấn tại hội trường, sáng qua (14/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu hàng loạt các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn tại Quốc hội

Đặt câu hỏi chất vấn, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) “xin mạnh dạn được hỏi Thủ tướng” rằng: Trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã nhận trách nhiệm, nhận lỗi về tất cả những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của Thủ tướng, thật sự rất là tiêu biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ. Vậy xin Thủ tướng cho biết những biện pháp, giải pháp chủ yếu gì để Chính phủ khắc phục những hạn chế, yếu kém một cách có hiệu quả?

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, Thủ tướng đã nhận lỗi nhưng các giải pháp khắc phục hậu quả chưa rõ. Vậy Thủ tướng có giải pháp gì mang tính đột phá để khắc phục những hậu quả nêu trên, thời gian bao lâu thì khắc phục được, nếu trong một thời gian nhất định mà không khắc phục được hậu quả thì Thủ tướng hành động ra sao để cử tri tin?

Nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu về tất cả hạn chế, yếu kém trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có yếu kém trong giám sát, kiểm tra hoạt động của các DNNN, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày các hướng giải pháp để khắc phục yếu kém của mình để làm tốt chức năng được nhân dân giao phó.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự quản lý của Nhà nước để thực hiện đồng bộ, đồng thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng đã đề ra.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh sẽ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, đặc biệt đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Chính phủ cũng nghiêm túc lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ Đảng viên, tiếp thu những ý kiến xác đáng, sáng tạo trong hoạch định điều hành thực thi chính sách. Đồng thời, nâng cao năng lực giải trình của người lãnh đạo các cấp, chịu sự giám sát của nhân dân.

“Không có dân chủ thì không lựa chọn được cán bộ tốt. Giải pháp nào có ý nghĩa quyết định nhất? Đó là thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân, là lòng dân, là đồng thuận của xã hội. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Đây là giải pháp cơ bản, bao trùm”, Thủ tướng khẳng định.

Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng thể chế luật pháp. Có những cơ chế, thể chế vừa ban hành đã có những điểm không phù hợp, phải sửa đổi bổ sung. Có những cơ chế đã ban hành rồi chờ nghị định, thông tư hướng dẫn nhưng chậm đi vào cuộc sống. Hay có những cơ chế đã ban hành rồi nhưng việc thực thi lại kém hiệu quả.

Thứ hai, sẽ tăng cường nâng cao năng lực dự báo, phân tích đánh giá tình hình kịp thời hiệu quả. Bên cạnh đó, Chính phủ đã và đang tập trung nâng cao năng lực hiệu quả quản lý trong xây dựng hoàn thiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch để quản lý. Khắc phục cho được quy hoạch không sát với thực tế, dẫn đến lãng phí đầu tư, cản trở tiến trình cơ cấu lại kinh tế. Tăng cường thanh kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tập trung hoàn thiện bộ máy hành chính các cấp và bộ máy tổ chức của Chính phủ. Hoàn thiện lại việc phân cấp giao quyền cho phù hợp, để phát huy, đề cao trách nhiệm của các cấp. Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo đề cao trách nhiệm, nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

“Tôi không xin hay không thoái thác nhiệm vụ Đảng giao”

ĐB Dương Trung Quốc: Trước kỳ họp, toàn dân được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong đó có Thủ tướng đã có lời xin lỗi và xin Trung ương Đảng kỷ luật. Còn tại Quốc hội, Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn kinh tế mà thôi. Điều này khiến người dân đặt câu hỏi, dường như Thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước Đảng. Dẫu sao việc Thủ tướng có lời xin lỗi trước Quốc hội cũng là một điều đáng ghi nhận, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhìn ở góc độ khác thì xin lỗi là một hành vi văn hóa rất đáng khích lệ trong dân, từng được giới hạn trong mối quan hệ giữa bộ máy công quyền với nhân dân.

Không thể chỉ xin lỗi việc chậm trễ giờ bay của ngành hàng không mà bỏ qua những chế tài xử phạt đã quy định nếu gây thiệt hại cho khách hàng. Khách nước ngoài người ta gọi hàng không nước ta là “Sorry Airlines” là vì thế.

Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu của Chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện tại là văn hóa từ chức với một lộ trình để các quan chức của ta từng bước làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm.

Xin nhắc lại rằng, xa xưa các cụ nhà ta coi việc cáo quan hồi hương là một cách giữ tiết tháo. Đảng ta cũng từng có một vị Tổng bí thư, người có công lớn trong Cách mạng Tháng 8, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong cải cách ruộng đất 1956 đã từ chức và tiếp tục phấn đấu để rồi ba thập kỷ sau trở lại với cương vị Tổng bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc đổi mới.

Câu hỏi đặt ra là: “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hôm nay, còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng. Chịu sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Là một cán bộ đảng viên của Đảng, tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất đạo đức, năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, nguyện vọng.

Đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Đảng tiếp tục phân công tôi ứng cử, làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất. Cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, tôi sẽ không thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ nào được Đảng giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như những gì tôi đã làm suốt 51 năm qua.

VĂN NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận