Thứ năm, 20/09/2018 11:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến thăm Việt Nam

08/08/2011, 09:08 (GMT+7)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, hôm nay (8/8) đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, hôm nay (8/8) đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và phu nhân còn có ông Thoonglun Xixulít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổmxavạt Lêngxavắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Bunpon Búttanạvông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Phănkhăm Vịphảvăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; Chănxỉ Phôxỉkhăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Xulivông Đalavông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng-Mỏ; Xổmđi Đuôngđi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chănxamỏn Chănnhalạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phôngxavắt Búpphả, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Xủnthon Xaynhachắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại sứ Lào tại Việt Nam. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone sinh ngày 6/3/1936 tại tỉnh Attapu, dân tộc Lào. Năm 1954: Tham gia Cách mạng. Năm 1955: Đảng viên chính thức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Năm 1955-1956: Tham gia các chiến dịch để bảo vệ Khu tập kết của phong trào cách mạng. Năm 1959: Tiểu Đội phó. Năm 1961: Trung Đội trưởng. Năm 1962: Chính trị viên Tiểu đoàn 5. Năm 1964: Chỉ huy Trưởng Tiểu đoàn 2. Năm 1964: Học tại Trường Chính trị cao cấp Việt Nam. Năm 1968-1975: Tham mưu Trưởng Khu Xiêngkhoảng. Năm 1975: Tư lệnh lực lượng vũ trang tỉnh Xiêngkhoảng. Năm 1978: Học tại Học viện Quân sự (Liên Xô trước đây). Năm 1980-1982: Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng. Năm 1982: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội Đảng lần thứ III. Năm 1983: Học tại Trường Chính trị và Hành chính cao cấp Việt Nam. Năm 1986: Được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội lần thứ IV; được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng. Năm 1991: Được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ V, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1996: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VI, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2001: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VII và được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2006: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội Đảng lần thứ VIII; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ tháng 3/2011 đến nay: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII (6/2011) được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận