| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 14/04/2021 - 11:22

Chính trị

Sẽ trình Đại hội XIII các nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

Thứ Tư 27/01/2021 - 10:48

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN khẳng định như vậy khi nói về công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII.

Ông Hầu A Lềnh trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng vào sáng 27/1. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Hầu A Lềnh trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng vào sáng 27/1. Ảnh: Minh Phúc.

Xin ông thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, đặc biệt là các lãnh đạo chủ chốt và những "trường hợp đặc biệt"?

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị một cách nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ khóa XIII đã xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác nhân sự là "then chốt của then chốt".

Chính vì vậy trong suốt nhiệm kỳ vừa qua Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và tại hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 10 năm 2018), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có Tiểu ban nhân sự và ngay sau khi thành lập các tiểu ban, trong đó có Tiểu ban nhân sự thì Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành các quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII.

Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương tháng 12/2018 cũng đã tiến hành làm công tác quy hoạch Ban Chấp hành khóa XIII, và ngay sau khi công tác quy hoạch, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội lần thứ XIII, bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự giới thiệu của các cơ quan đơn vị của địa phương, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là một cơ sở hết sức quan trọng trong việc lựa chọn, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Và sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần và tiến hành công tác nhân sự từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ở các Hội nghị 13, 14, 15.

Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự của khóa XIII đã được chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII đều cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, đủ điều kiện và có năng lực, có uy tín, có triển vọng phát triển.

Đối với các “trường hợp đặc biệt” thì nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có, công tác nhân sự của chúng ta được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn thì những trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng, trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị và của Tiểu ban Văn kiện.

Và các đồng chí có trong “trường hợp đặc biệt” chủ yếu là đặc biệt về độ tuổi, còn các đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe cũng như năng lực công tác, và có uy tín ở từng cương vị công tác của mình.

Và với yêu cầu thực tế của đất nước cần phải có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm, uy tín của mình, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để lựa chọn các đồng chí đó để giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có được kinh nghiệm của những đồng chí có nhiều đóng góp cho đất nước.

Vậy số lượng "trường hợp đặc biệt” được giới thiệu ra Đại hội là như thế nào, thưa ông?

Trước hết, số lượng trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc hết sức thống nhất và trong đề án nhân sự trình Đại hội XIII sẽ có báo cáo hết sức cụ thể với Đại hội. Còn tại thời điểm này, về số lượng cụ thể của các chức danh của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được cống bố và hiện nay đang nằm trong đề án và sẽ được trình tại Đại hội lần này.

Xin cảm ơn ông!

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-la-mot-trong-so-truong-hop-dac-biet-d282635.html