Chủ nhật, 19/08/2018 03:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

08/02/2012, 09:01 (GMT+7)

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tình hình công tác tuyên giáo năm 2011 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Năm 2012, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí – xuất bản, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2012; tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng...; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; chăm lo công tác xây dựng nội bộ ngành.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm 2012, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề ngành tuyên giáo cả nước cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tổng Bí thư yêu cầu, ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 và các năm tiếp theo, nắm bắt đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo đã đề ra một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn.

Ngành tuyên giáo cần bảo đảm các điều kiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác xây dựng nội bộ ngành, trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng... Hơn ai hết, ngành tuyên giáo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

LM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận