Thứ hai, 16/07/2018 09:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản vào năm 2011

29/09/2010, 10:38 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ 1/7 - 30/7/2011 trên phạm vi cả nước. Bộ NN-PTNT được giao phối hợp với Bộ KH-ĐT hoàn thiện phương án tổng điều tra.

Cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển với 3 nội dung chính gồm: Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực trạng nông thôn, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn cũng như thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn; Điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn nhằm tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Số liệu điều tra sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2011 và kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2012. Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành và địa phương thành lập BCĐ điều tra xây dựng phương án trình phê duyệt. Đối với các quận, thành phố trực thuộc tỉnh và các phường, thị trấn, chỉ thành lập BCĐ Tổng điều tra đối với những đơn vị có tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ trên địa bàn của từng đơn vị. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được Tổng cục Thống kê tiến hành 5 năm một lần trên phạm vi cả nước.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận