Thứ năm, 15/11/2018 11:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng kết dự án LED

13/10/2014, 09:39 (GMT+7)

Dự án "Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông Việt Nam trong chiến lược giảm thiểu khí phát thải: Giảm khí phát thải nhà kính (KNK) trong nông nghiệp" (LED) do Trung tâm KNQG thực hiện từ nguồn tài trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

DA được triển khai từ tháng 2/2013 với nội dung giảm thiểu phát thải KNK trong canh tác lúa và chăn nuôi đại gia súc. Về canh tác lúa, DA tập trung đào tạo ToT cho cán bộ khuyến nông về kỹ thuật canh tác lúa cải tiến giảm phát thải KNK, xây dựng mô hình tại Thái Bình và Cần Thơ.

Hiệu quả DA đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân với các biện pháp kỹ thuật góp phần giảm chi phí SX, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên 10% so với SX đại trà.

Trong chăn nuôi đại gia súc giảm phát thải KNK, DA cũng tập trung đào tạo ToT cho cán bộ khuyến nông và triển khai mô hình cân đối khẩu phần thức ăn và quản lý chăm sóc nuôi dưỡng hợp lý tại Hà Nội và TT - Huế.

Kết quả áp dụng mô hình cho thấy việc cân đối khẩu phần thức ăn không những giảm chi phí thức ăn đầu vào, gia súc tăng trọng nhanh mà còn đảm bảo vệ sinh môi trường và giảm phát thải KNK. Mô hình đã tập huấn cho nông dân và cán bộ khuyến nông địa phương học tập, khuyến cáo nhân rộng.

Theo kế hoạch, ngày 15/10, Bộ NN-PTNT sẽ chủ trì hội nghị tổng kết DA. Buổi chiều cùng ngày các đại biểu sẽ đi tham quan thực tế mô hình "Chăn nuôi đại gia súc áp dụng kỹ thuật cân đối khẩu phần thức ăn nhằm giảm phát thải KNK" tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

ĐỖ TUẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận