Thứ năm, 13/12/2018 02:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng kết mô hình nhân giống lạc vụ hè thu năm 2013

08/11/2013, 09:51 (GMT+7)

Qua quá trình chăm sóc, theo dõi, mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi như trong vụ xuân nhưng nhìn chung cây lạc sinh trưởng và phát triển khá tốt...

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa, UBND các xã Phúc Sơn, Minh Quang, Tân Mỹ (huyện Chiêm Hóa) tổ chức 3 Hội nghị tổng kết đánh giá mô hình sản xuất lạc giống vụ hè thu năm 2013.

Nhằm giúp nhân dân giải quyết những khó khăn về giống, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chủ động trong sản xuất, vụ hè thu 2013, được sự hỗ trợ kinh phí của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Dự án TNSP) tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Khuyên nông đã phối hợp với Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa triển khai thực hiện mô hình sản xuất lạc giống L14 tại 3 xã là Minh Quang, Phúc Sơn, Tân Mỹ với tổng diện tích 12 ha (mỗi xã 04 ha), có 160 hộ tham gia.

Qua quá trình chăm sóc, theo dõi, mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi như trong vụ xuân nhưng nhìn chung cây lạc sinh trưởng và phát triển khá tốt, một số đối tượng sâu bệnh như: sâu ăn lá, héo rũ có phát sinh gây hại nhưng với tỷ lệ thấp, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lạc.

Kết quả thu hoạch tại các xã cho thấy, năng suất lạc đạt từ 1,2 - 1,3 tạ/sào, giá trị  đạt 2.400.000 - 2.600.000 đồng/sào. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu vào, lãi thu được từ 1.200.000 - 1.500.000 đồng/sào.

Điển hình như hộ bà Hoàng Thị Nữ thôn Bản Tụm (xã Tâm Mỹ) gieo trồng 1.000m2 giống lạc L14, năng suất đạt 320 kg, bán với giá 20.000 đồng/kg thu được 6.400.000 đồng; hộ gia đình ông Ma Công Sơ ở thôn Nà Dàng (xã Minh Quang) gieo trồng 1.000m2 thu được 350 kg, bán với giá 20.000 đồng/kg thu được 7.000.000 đồng...

VŨ NGỌC TUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận