Thứ ba, 17/07/2018 03:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng rà soát các loài ngoại lai xâm hại

14/09/2010, 11:03 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát vừa yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y báo cáo về việc quản lý các loài ngoại lai xâm hại trước ngày 15/9.

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật về XNK và quản lý các loài ngoại lai xâm hại (bao gồm cả tên thông thường, tên tiếng Anh, tên khoa học, hình thái, tập tính sinh học, những nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường Việt Nam…) trong lĩnh vực Tổng cục, Cục quản lý; Thống kê những loài ngoại lai xâm hại đã được nhập vào Việt Nam từ trước đến nay, mức độ xâm hại và những ảnh hưởng của chúng, đề xuất các giải pháp quản lý các loài ngoại lai xâm hại trong lĩnh vực của Tổng cục, Cục quản lý. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng giao Tổng cục Lâm nghiệp là đầu mối phối hợp với các Tổng cục, Cục khẩn trương xây dựng và trình các cơ quan có thẩm quyền Danh mục loài ngoại lai xâm hại, rà qoát quy định về nhập khẩu, khảo nghiệm, nuôi trồng, phát triển loài ngoại lai để xem xét sửa đổi bổ sung đảm bảo việc quản lý thống nhất.

VŨ MINH VIỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận