Thứ bảy, 18/08/2018 03:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TP HCM: Chỉ định người dân và cộng đồng tự làm công trình nhỏ

11/09/2014, 09:04 (GMT+7)

UBND TP. HCM vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn TP giai đoạn 2013 - 2020.

Theo đó, đối với các công trình, dự án mà ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn chiếm dưới 50% thì cơ chế quản lý do Ban quản lý xã thống nhất với nhà tài trợ (nếu có). Đối tượng sử dụng vốn ODA sẽ thực hiện theo Hiệp định ký kết với đối tác cấp ODA.

Đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, các chủ đầu tư được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù, không lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật mà chỉ lập dự toán đơn giản và chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm.

Trong trường hợp xã tự tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, có trả thù lao cho người lao động, Ban quản lý xã ưu tiên bố trí hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động và trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền công của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách.

Đối với trường hợp hộ nghèo tự nguyện đóng góp bằng sức lao động trong xây dựng NTM thì không phải trả công lao động…

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận