Thứ hai, 28/05/2018 02:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TP HCM đào tạo nghề nông nghiệp cho 13.000 lao động nông thôn đến 2020

19/05/2017, 09:19 (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 13.000 lao động nông thôn giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, 70% số lao động nông thôn học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn ở địa phương. Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Đối tượng đào tạo gồm: lao động làm nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân; lao động là người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ…

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận