Thứ tư, 20/06/2018 07:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TP Vĩnh Yên tinh giản biên chế: Bước chân như nhảy lửa

11/10/2017, 09:40 (GMT+7)

Điểm khó nhất trong cuộc chạy đua “Ai hoàn thành tốt nhiệm vụ" không ở quá trình phấn đấu mà lại nằm ở giai đoạn bình xét “đối mặt” với đồng chí, đồng nghiệp của mình...

Kể từ khi TP Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thì hầu hết cán bộ khối Đảng, khối chính quyền và cả viên chức ở các đơn vị sự nghiệp đều bị đặt trước một cuộc đua: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

16-37-58_img_20171009_163414

Bởi chỉ có như vậy mới không bị lọt vào quân số tinh giản 10% theo chỉ tiêu đặt ra…  

Tinh giản, sáp nhập, giảm đầu mối

Vào cuộc với kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đưa ra lộ trình hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị phải tinh giản từ 1,5 – 2% tổng biên chế để đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015.

Cụ thể đến lúc đó, ở thành phố Vĩnh Yên số lượng cán bộ khối Đảng, đoàn thể thành phố giảm 6 biên chế, khối quản lý NN và sự nghiệp giảm 15 biên chế, khối giáo dục giảm 87 biên chế. Còn ở các xã, phường sẽ giảm khoảng 20 biên chế (mỗi xã giảm 2-3 biên chế), cán bộ không chuyên trách cũng sẽ phải giảm 681 người.

Cùng với việc giảm chỉ tiêu biên chế, các vị trí việc làm cũng sẽ giảm dần đi và gia tăng cán bộ kiêm nhiệm cùng lúc nhiều nhiệm vụ: Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy sẽ kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm UBKT cấp ủy kiêm Chánh Thanh tra Nhà nước; Trưởng Ban Dân vận cấp ủy kiêm Chủ tịch MTTQ TP đồng thời tiến tới hợp nhất các phòng, ban.

Ngoài ra, để giảm bớt các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, TP sẽ tiến hành giải thể Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế; giải thể Trạm khuyến nông – khuyến ngư chuyển chức năng nhiệm vụ về phòng Kinh tế; sáp nhập Trung tâm văn hóa, thông tin với Đài truyền thanh – truyền hình thành Trung tâm văn hóa, thông tin thể thao; Hợp nhất Ban Bồi thường GPMB với Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 1 đơn vị; chuyển đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc UBND TP về trực thuộc phòng Quản lý đô thị; hợp nhất Ban QL chợ Bảo Sơn và Ban QL chợ Vĩnh Yên thành Ban QL chợ thuộc UBND TP. Chuyển nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu của trạm y tế xã, phường về Trung tâm Y tế TP đảm nhiệm. Phân công viên chức trạm y tế kiêm nhiệm nhiệm vụ y tế thôn, làng, tổ dân phố, từng bước giảm số lượng nhân viên y tế.

Nhận thức việc tinh giản cán bộ với số lượng lớn là vô cùng khó nên khi tổ chức tuyên truyền quán triệt Đề án, Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên khẳng định cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải coi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến năm 2020. Mục tiêu đặt ra là chắc chắn sẽ phải hoàn thành. Vậy nên, thời điểm này, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ xã, phường… như ngồi trên đống lửa.  

Cạnh tranh để phát triển

Tất nhiên việc tinh giản phải gắn với sàng lọc loại bỏ cán bộ yếu năng lực, lựa chọn người có đức, có tài nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của TP. Hàng năm, các cơ quan trực thuộc TP sẽ có đợt bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức và đây cũng là một trong những cơ sở để Thành ủy Vĩnh Yên xem xét nắm bắt đối tượng cần tinh giản. Để tự bảo vệ mình, các cán bộ công chức, viên chức TP không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, nỗ lực tự hoàn thiện mình, nỗ lực trở thành công chức gương mẫu trong mắt lãnh đạo cùng các bạn bè đồng nghiệp. Vô hình chung, kế hoạch thực hiện đề án 01 ở TP Vĩnh Yên đã trở thành động lực cạnh tranh để tập thể cán bộ công chức, viên chức cùng phấn đấu.

Nhưng, điểm khó nhất trong cuộc chạy đua “Ai hoàn thành tốt nhiệm vụ" không ở quá trình phấn đấu mà lại nằm ở giai đoạn bình xét “đối mặt” với đồng chí, đồng nghiệp của mình. Bởi không ai mong muốn một cuộc chia ly, cho dù cuộc chia ly đó là cần thiết. Điều này càng đặc biệt khó khi ở cương vị lãnh đạo Thành ủy, người luôn phải đứng giữa những mối quan hệ chằng chịt mà không làm sao có thể dung hòa? Từ nay đến năm 2021, riêng TP Vĩnh Yên giảm 108 biên chế, đồng nghĩa với 108 lần phải cân nhắc đắn đo trước khi quyết định. Điều đó đòi hỏi người lãnh đạo cần luôn giữ được sự sáng suốt trong từng quyết định của mình bởi quyết định đó sẽ làm thay đổi số phận của một con người hay thậm chí là của cả một gia đình.

Giờ đây, mỗi hành động, mỗi bước đi Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đều mang theo sức nóng như lò lửa. Ngọn lửa ấy vận hành như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của người lãnh đạo làm công tác tổ chức.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận