Thứ tư, 16/10/2019 09:08 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

TP.HCM chưa quyết chi thu nhập tăng thêm cho 3 đối tượng bổ sung

09/04/2019, 10:04 (GMT+7)

Tại kỳ họp bất thường, HĐND TP.HCM lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03 ngày 16/3/2018 của HĐND TP ban hành về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND TP.HCM Khóa IX.

Theo tờ trình, hơn 10.000 người lao động sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm với tổng số tiền từ ngân sách thành phố 720 tỷ đồng và bổ sung thêm 3 đối tượng.

Sau gần 2 giờ thảo thuận, các đại biểu đều đồng ý về mặt chủ trương, tinh thần chia sẻ chi thu nhập tăng thêm cho diện cán bộ nói trên , tuy nhiên nhiều đại biểu băn khoăn về tình hình ngân sách, tính pháp lý, thẩm quyền.

Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, sau một năm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thành phố còn phát sinh thêm 3 đối tượng cần chi thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, tất cả các khoản chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ lấy từ nguồn cải cách tiền lương, nếu nguồn ngân sách cải cách tiền lương không đảm bảo thì không thể chi thu thập tăng thêm cho ba đối tượng được bổ sung theo tờ trình của thường trực UBND TP.HCM trong kì họp này.

Đại biểu Cao Thanh Bình chia sẻ, qua khảo sát thực tế cho thấy, các đối tượng là lao động tập sự, lao động hợp đồng, lao động làm việc ở vị trí có tính chất đặc thù làm việc như cán bộ công chức, viên chức của thành phố nhưng chưa được hưởng thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị quyết 54 thì không có các đối tượng này không thuộc đối tượng chi thu nhập tăng thêm. Nếu đưa vào chi thu nhập tăng thêm năm 2019 thì phải có căn cứ cụ thể để làm đúng theo nghị quyết 54 và cân đối đúng ngân sách của thành phố.

Đại biểu tham dự kỳ họp bất thường HĐND TP.HCM diễn ra ngày 8/4

Còn đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng: “Bản thân tôi và đại biểu HĐND băn khoăn, nếu tờ trình này thông qua sẽ gây áp lực cho ngân sách của thành phố và không chi đúng theo Nghị quyết 54. Theo tôi, cần xem xét tổng thể thêm để tổng hợp chung rồi kiến nghị với Thường vụ Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn dần dần”.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, năm 2018 thành phố thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức với mức 0,6 lên tiền lương. Năm 2019 ngân sách cũng cân đối giải quyết 1,2 lần tiền lương. Trong quá trình thực hiện có hơn 90.000 đối tượng cùng cộng tác, chia sẻ công việc. Thành phố muốn dùng nguồn chi theo Nghị quyết 54 chi thêm cho 3 đối tượng nêu trên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, theo Nghị quyết 54 chỉ những người hưởng lương theo biên chế mới được hưởng thu nhập tăng thêm. Thành phố cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề chia sẻ lương tăng thêm cho lao động tập sự, lao động hợp đồng, lao động làm việc ở vị trí có tính chất đặc thù.

Thông cảm với những khó khăn mà lao động tập sự, hợp đồng 68 và lao động có tính chất đặc thù, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm mong muốn, ba đối tượng này chia sẻ với HĐND thành phố. Thời gian tới, UBND TP cần khảo sát thực tế, nghiên cứu thêm để trình lại HĐND TP.

Các đại biểu nhất trí chưa thông qua chi thu nhập tăng thêm cho ba đối tượng bổ sung.

Sau gần 2 giờ thảo luận, 100% đại biểu nhất trí với phương án tạm chưa thông qua quyết định chi thu nhập tăng thêm cho ba đối tượng được bổ sung trong năm 2019 để hoàn thiện dự thảo, xem xét và quyết định vào kì họp tới.

NGUYỄN THỦY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận