Thứ năm, 14/11/2019 08:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

TP.HCM muốn tham gia dự án thực phẩm an toàn Việt Nam

27/05/2019, 09:58 (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa kiến nghị các Bộ liên quan chấp thuận cho TP tham gia dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp từ công đoạn sản xuất đến tiêu dùng và nâng cao nhận thức, năng lực quản lý thực phấm nông nghiệp an toàn; giảm thiếu nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, tăng giá trị, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trong các chuỗi giá trị (thịt, rau, thủy sản...), giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững trên địa bàn TP.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận