Thứ ba, 23/10/2018 08:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trả lời thêm về Nghị định 92

22/09/2010, 10:35 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: ngoctanquangchu@gmail.com  hỏi: 

Tôi là cán bộ Văn phòng - Thống kê xã từ năm 2003 cho đến nay và hưởng lương bậc 3 có hệ số 2,26. Năm 2007, tôi tốt nghiệp đại học nông - lâm. Vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng lương hệ đại học không? Tôi lên hỏi Phòng Nội vụ huyện thì được trả lời là không được.  

Trả lời: 

Chuyên mục nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về vấn đề xếp lương với công chức cấp xã đã tốt nghiệp đại học. Chúng tôi cũng đã trả lời nhiều lần đối với những trường hợp cụ thể. Nay chúng tôi trả lời thêm một lần nữa về những quy định chung để các bạn đọc có chung thắc mắc tham khảo. Chúng tôi không trả lời riêng cho mỗi trường hợp nữa để tập trung trả lời nhiều câu hỏi thuộc lĩnh vực khác.

Theo Nghị định số 92 của Chính phủ và Thông tư số 03 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92 thì việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã có sự thay đổi về trình độ học vấn được quy định như sau:

- Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Trường hợp trong suốt thời gian công tác không có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thì kể từ ngày tham gia công tác được tính xếp vào hệ số lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính. Thời gian công tác sau đó được tính xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch.

Trường hợp trong thời gian công tác có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thì thực hiện như sau: Nếu chưa có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kể từ ngày tham gia công tác, sau đó mới tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (lần đầu) thì kể từ ngày được cấp văn bằng tốt nghiệp được tính xếp vào hệ số lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính; thời gian công tác sau đó được tính xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch. Nếu có thay đổi trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ 2 lần trở lên thì được xếp lương tương ứng với từng khoảng thời gian có thay đổi trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ quy định trên thì bạn đều được xếp lại lương theo trình độ đại học; bảng lương có mã ngạch 01.003 ban hành kèm theo Nghị định 204 CP.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận