Thứ năm, 21/06/2018 11:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trà Vinh: 47 tỉ đồng hỗ trợ 30 xã đặc biệt khó khăn

15/06/2015, 09:27 (GMT+7)

Ngày 12/6, ông Sơn Tươi, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: Tỉnh sẽ hỗ trợ 47 tỉ đồng cho 30 xã đặc biệt khó khăn từ Chương trình 135 của Chính phủ trong năm 2015. 

Từ nguồn vốn này các xã sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng và trợ vốn đồng bào dân tộc Khmer phát triển SX, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng 101 công trình phúc lợi phục vụ dân sinh nguồn vốn 44 tỉ đồng và hỗ trợ gần 1.200 hộ dân ở các xã đặc biệt khó khăn phát triển SX; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mua máy móc công cụ, giúp người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SX, cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, góp phần xóa nghèo cho hàng ngàn hộ Khmer nghèo của tỉnh.

KIM NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận