Thứ tư, 21/11/2018 04:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trà Vinh tập trung nguồn vốn cho 17 xã điểm

13/06/2012, 10:18 (GMT+7)

Tỉnh Trà Vinh đã chọn 17 xã điểm để xây dựng xã NTM, giai đoạn 2010 đến năm 2015.

Tỉnh Trà Vinh đã chọn 17 xã điểm để xây dựng xã NTM, giai đoạn 2010 đến năm 2015. Theo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Trong đó, vốn T.Ư là 317,8 tỷ đồng, Chương trình MTQG 188,9 tỷ đồng, đối ứng của địa phương 142,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép 1,6 tỷ đồng.

Riêng năm 2012, Trà Vinh xây dựng 48 tuyến đường liên xã, liên ấp ở 17 xã điểm xây dựng NTM với tổng chiều dài 90 km, hạ thế 10 tuyến đường điện, 150 phòng học mới, xây dựng 5 sân vận động và 5 nhà văn hóa; xây mới và nâng cấp 3 chợ xã, nạo vét 40 tuyến kênh thủy lợi cấp 2, tổng chiều dài 70 km để phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đầu tư chính sách tín dụng phục vụ phát triển SXNN, nuôi trồng thủy sản, chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu lao động nông thôn cho các xã điểm xây dựng NTM với nguồn vốn đầu tư tín dụng trên 367 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Trà Vinh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 trên cơ sở đánh giá thực trạng các xã thuộc địa bàn nông thôn trên địa bàn 85 xã; phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt 19 tiêu chí quốc gia về NTM.

PHƯƠNG NGHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận