Thứ hai, 23/07/2018 08:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trách nhiệm của thuyền trưởng và người lái tàu cá

18/11/2011, 15:36 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn tàu cá, thuyền trưởng và người lái tàu cá có trách nhiệm gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá thì chủ tàu cá có trách nhiệm, để đảm bảo an toàn tàu cá thuyền trưởng và người lái tàu cá có trách nhiệm: 1. Trách nhiệm thường xuyên: a) Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc thuyền viên và người làm việc trên tàu cá thực hiện các quy định về an toàn khi làm việc trên tàu cá; phân công từng nhiệm vụ cho từng thuyền viên và tổ chức cho thuyền viên, người làm việc trên tàu thực hiện các phương án đảm bảo an toàn; b) Kiểm tra thuyền viên, người làm việc trên tàu cá và tàu cá về trang thiết bị hàng hải, trang bị an toàn, các giấy tờ của tàu cá và thuyền viên trước khi rời bến; c) Thông báo vùng hoạt động, số thuyền viên, người làm việc thực tế trên tàu cá và xuất trình giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; 2. Trách nhiệm trong trường hợp có bão, lũ: a) Đôn đốc thuyền viên, người làm việc trên tàu và sẵn sàng điều động tàu ứng phó với bão, lũ và hỗ trợ các tàu cá khác khi có tai nạn xảy ra; b) Khi bão xa: thông báo cho thuyền viên, người làm việc trên tàu cá biết đồng thời kiểm tra các trang thiết bị an toàn và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên Đài Tiếng nói Việt Nam; liên lạc chặt chẽ với Đài Thông tin duyên hải và thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực, nhanh tróng ra lệnh thu lưới và rời khỏi ngư trường để về nơi an toàn gần nhất; c) Khi bão gần: Thông báo cho thuyền viên, người làm việc trên tàu cá biết, nhanh chóng ra lệnh thu lưới và rời khỏi ngư trường để về nơi an toàn gần nhất; thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực; d) Khi có tin bão khẩn cấp: Phải ra lệnh cho thuyền viên, người làm việc trên tàu cá mặc áo phao cá nhân, đưa trang thiết bị cấp cứu vào vị trí sẵn sàng ứng cứu và đưa tàu cá đến nơi an toàn gần nhất; điều động tàu cá và thuyền viên, người làm việc trên tàu cá của mình ứng cứu khi phát hiện có người và tàu cá khác bị nạn; Trong trường hợp bất khả kháng, thuyền trưởng có quyền quyết định sử dụng các biện pháp cấp bách để kịp đưa tàu cá đến nơi an toàn. đ) Khi tàu đang trong vùng bão thuyền trưởng phải trực tiếp điều khiển và chỉ huy phương tiện; sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. Kịp thời thông báo cho Đài Thông tin duyên hải hoặc Đồn Biên phòng và cả tàu cá gần nhất về vị trí tàu cá của mình đang hoạt động và phát tín hiệu cấp cứu khi phương tiện bị tai nạn. e) Khi bão tan phải báo cáo kịp thời với chủ tàu, chính quyền địa phương về tình trạng người và tàu cá của mình, đồng thời tự kiểm tra lại điều kiện an toàn tàu cá trước khi hoạt động trở lại. 3. Trách nhiệm trong các trường hợp khác: a) Khi phát hiện tàu cá khác bị tai nạn phải đưa tàu đến hỗ trợ ứng cứu kịp thời và thông báo cho Đài Thông tin duyên hải gần nhất; b) Chấp hành nghiêm chỉnh các lệnh điều động tàu đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của các cấp có thẩm quyền; c) Khi tàu bị tai nạn phải có các biện pháp ứng phó kịp thời, đồng thời thông báo cho Đài Thông tin duyên hải gần nhất.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận