Thứ năm, 14/11/2019 09:47 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi

09/06/2010, 11:01 (GMT+7)

Cán bộ thi hành công vụ có lỗi phải hoàn trả số tiền mà cơ quan đã trả cho người bị hại như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư hoadan@gmail.com hỏi:

Xin luật sư giải thích trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại cho người bị hại, khi hội đồng cơ quan đã thực hiện xong việc bồi thường thì người gây thiệt hại (cán bộ có lỗi) phải hoàn trả số tiền mà cơ quan đã trả cho người bị hại như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Bồi thường Nhà nước năm 2009 và Nghị định số 16 ngày 3/3/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bồi thường Nhà nước quy định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại như sau:

Sau khi cơ quan quản lý cán bộ, công chức thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường thì thủ trưởng cơ quan phải ra quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người có lỗi.

 Việc xác định mức hoàn trả được thực hiện theo các căn cứ quy định tại khoản 1 điều 57 Luật Bồi thường Nhà nước và theo các nguyên tắc sau đây:

+ Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường căn cứ vào mức độ thiệt hại gây ra, điều kiện kinh tế của người đó để quyết định họ phải hoàn trả một khoản tiền nhất định, nhưng tối đa không quá 36 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả.

+ Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự do việc thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại đó thì phải hoàn trả theo quy định như sau:

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự do việc thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại đó thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự.

- Cơ quan có trách nhiệm phải yêu cầu Tòa án xác định trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn của bị cáo là người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (điều 28) để hoàn trả số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị hại.

Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường căn cứ vào mức độ thiệt hại gây ra, điều kiện kinh tế của người đó để quyết định họ phải hoàn trả một khoản tiền nhất định, nhưng tối đa không quá 03 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả.

Như luật gia đã phân tích thì việc bồi thường và nghĩa vụ hoàn trả được chia ra theo lỗi cố ý và lỗi vô ý của người thi hành công vụ. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Luật Bồi thường Nhà nước buộc người thi hành công vụ phải bồi thường toàn bộ hay một phần.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận