Chủ nhật, 23/09/2018 03:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trang bị an toàn cho tàu cá

21/11/2011, 10:28 (GMT+7)

Trang bị an toàn của tàu cá gồm những trang thiết bị và dụng cụ gì?

Trang bị an toàn của tàu cá gồm những trang thiết bị và dụng cụ gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá thì chủ tàu cá có trách nhiệm, trang bị an toàn của tàu cá gồm những trang thiết bị và dụng cụ sau: 1. Tàu cá khi hoạt động phải thực hiện các quy định: a) Có đủ các trang thiết bị an toàn; b) Có đủ biên chế trên tàu với các chức danh; c) Có đủ các loại giấy tờ của tàu và người đi trên tàu; d) Chỉ được hoạt động theo đúng nội dung ghi trong giấy phép hoặc đã đăng ký; đ) Nghiêm chỉnh thực hiện các quy tắc an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn hàng hải. 2. Tàu cá thuộc diện đăng kiểm chỉ được hoạt động khi đã được đăng kiểm, đăng ký tàu cá, thuyền viên và được các cơ quan có thẩm quyền cấp các loại giấy tờ theo quy định. 3. Đối với các tàu cá không thuộc diện bắt buộc phải đăng kiểm thì chủ tàu cá tự chịu trách nhiệm về an toàn kỹ thuật của tàu cá. * Thẩm quyền đăng ký tàu cá được quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 và Điều 4, Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ban hành quy chế về Đăng ký tàu cá và thuyền viên, thẩm quyền thực hiện đăng ký tàu cá được quy định như sau: 1. Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) thực hiện việc đăng ký tàu cá và thuyền viên đối với các tàu cá thuộc các tổ chức sau : + Các đơn vị trực thuộc Bộ NN - PTNT và của các bộ, ngành khác; + Lực lượng vũ trang nhân dân làm kinh tế; + Các đơn vị thuê tàu trần, thuê - mua tàu của nước ngoài; + Các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; + Tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò nguồn lợi thuỷ sản; + Các tàu cá Việt Nam hoạt động ở ngoài vùng biển Việt Nam. 2. Sở NN - PTNT (Chi cục Quản lý về khai thác và thủy sản địa phương) tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu cá và thuyền viên trong phạm vi địa phương, trừ những tàu cá nêu trên.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận