Thứ tư, 20/06/2018 10:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Triển khai bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020

12/10/2017, 08:15 (GMT+7)

Ngày 11/10, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Bắc.

Trước đó, ngày 21/8/2017, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ký Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ban hành kế hoạch triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020.

12-26-06__mg_4105
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Hồng khai mạc hội nghị

Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp sau hơn 4 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo chuyển biến về nhận thức và chuyển hướng sản xuất nông lâm thuỷ sản (NLTS) từ lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang chất lượng và giá trị gia tăng. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, việc thực hiện cơ cấu lại ngành đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của toàn ngành.

Tuy nhiên, kết quả cơ cấu lại ngành trong thực tiễn mới chỉ là bước đầu, tăng trưởng của ngành chưa vững chắc. Việc triển khai thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành chưa được đồng bộ, đồng đều ở các địa phương.

Vì vậy, để đánh giá tình hình thực hiện triển khai và kết quả thực hiện cơ cấu lại của ngành và ở từng địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020 tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017. Theo đó, Bộ NN-PTNT đã xây dựng dự thảo tài liệu hướng dẫn sơ bộ Bộ Tiêu chí và tham vấn một số đơn vị trong và ngoài bộ về bản dự thảo.

Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 678/QĐ-TTg có tất cả 15 tiêu chí được đặt ra. Trong đó có một số tiêu chí được nhấn mạnh tại hội nghị. Cụ thể, nếu tính theo chỉ tiêu chung của cả nước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm NLTS ≥ 3%/năm, tốc độ tăng thu nhập từ chế biến NLTS ≥ 5%/năm, tỷ lệ giá trị sản phẩm NLTS được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương ≥ 10%, tỉ lệ nông dân được đào tạo nghề nông ≥ 35%... 

Khái niệm của các tiêu chí cũng như phương pháp tính được Bộ NN-PTNT ban hành theo dự thảo tài liệu hướng dẫn sơ bộ. Qua đó làm tiền đề tham khảo ý kiến phản biện của các đơn vị trong và ngoài Bộ nhằm hoàn thiện phương pháp tính toán để đem lại kết quả khách quan và sát thực nhất.

TRẦN LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận