Thứ tư, 24/10/2018 09:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Triển khai chương trình KH- CN phục vụ xây dựng NTM vùng Tây Nguyên

26/10/2017, 15:01 (GMT+7)

Hội nghị diễn ra tại huyện Kon Plong (Kon Tum) sáng ngày 26/10, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam.

Đại diện các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên- Nam Trung bộ đến tham dự và có bài tham luận.

14-15-17__mg_3120
Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị

Chỉ trong hai năm rưỡi thực hiện, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011- 2017 (sau đây gọi là chương trình) đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra của thực tiễn, bám sát mục đích, nội dung và nhiệm vụ được giao (theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Đến nay, 65/68 đề tài, dự án của toàn chương trình và 33/35 nhiệm vụ của vùng Tây Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ cấp cơ sở, đã và đang được nghiệm thu cấp Nhà nước; 2 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Các kết quả nghiên cứu, xây dựng mô hình đã góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận xây dựng NTM; đề xuất được các giải pháp về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp, thể chế chính trị nông thôn một cách đồng bộ; vận dụng các thể chế tự quản trong quản lý xã hội NTM...

Kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2011- 2017 đã mang lại nhưng hiệu quả kinh tế- xã hội bước đầu, góp phần thúc đẩy xây dựng NTM cả nước nói chung, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên.

Triển khai chương trình giai đoạn 2016- 2020, chương trình MTQG xây dựng NTM là chương trình tổng hợp của nhiều chương trình MTQG khác, bao quát hầu hết các mặt của đời sống nông thôn. Vì thế, chương trình KH- CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn này cần được tăng cường thực hiện, bám sát nhu cầu cấp thiết của xây dựng NTM, gắn với cơ cấu lại ngành. Do vậy, chương trình cần có kế hoạch triển khai phù hợp, khẩn trương và hiệu quả, định hướng rõ các nội dung cơ bản, chọn lọc những nhiệm vụ thật sự cấp bách và tập trung nguồn lực để thực hiện...

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận một số vấn đề chính như: Các tỉnh cần rà soát lại các đề tài, ưu tiên các doanh nghiệp tham gia đề án; nhân rộng mô hình HTX chuyển đổi sản xuất, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ HTX trong việc làm NTM. Bên cạnh đó, cần gắn bó doanh nghiệp với HTX, nhằm thúc đẩy liên kết với nông hộ, giúp nông hộ sản xuất bền vững.

14-15-17_qung_cnh_hoi_nghi
Quang cảnh Hội nghị

Với các tỉnh Tây Nguyên, Thứ trưởng đề nghị phát triển thế mạnh của vùng là trồng cây dược liệu; cần có quy trình sản xuất an toàn cho một số cây thế mạnh của vùng như hồ tiêu, cà phê, ca cao..., nhằm phục vụ nhu cầu nhập khẩu vốn hết sức nghiêm ngặt của các nước EU, châu Mỹ... Về thời gian thực hiện, Thứ trưởng yêu cầu tập trung chủ yếu vào hai năm 2018- 2019...

ĐĂNG LÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận